Ajudem a incorporar la sostenibilitat ambiental en instituts de la Comunitat de Madrid

17 març, 2022 | Notícies,

 

Donem recolzament a deu instituts de formació professional que han rebut la subvenció de la Comunitat de Madrid per a reduir la seva petjada ambiental.

La Comunitat de Madrid vol que els centres educatius siguin més sostenibles i tinguin un menor impacte en el medi ambient. Amb això en ment, ha presentat una actuació (que compta amb fons europeus) que persegueix que els instituts públics que imparteixen cicle formatius de grau superior integrin la sostenibilitat ambiental a la seva gestió.

Per això, aquests centres educatius han rebut una aportació econòmica per a contractar equips especialistes que els ajuden a conèixer la seva petjada ambiental i definir un pla d’acció per a reduir-la. Des d’Anthesis Lavola hem ofert els nostres serveis aconseguint que 10 centres ens hagin triat per acompanyar-los en aquest procés.

Ajudem als instituts a conèixer el seu impacte ambiental i a implementar les actuacions definides en el pla d’acció desenvolupat per l’equip de Net Zero.

 

Els projectes que estem realitzant amb els centres els permetrà conèixer l’impacte ambiental que tenen i implementar les actuacions definides en el pla d’acció que desenvoluparem conjuntament. L’equip de Net Zero és l’encarregat de realitzar les diferents tasques.

En concret, es proposa una metodologia dividida en cinc fases que consten d’una auditoria ambiental, el pla d’acció, la coordinació de les actuacions, l’informe per conèixer el grau d’execució i l’informe global de les actuacions.

Aquest procés l’estem replicant en cada un dels centres educatius. La primera fase de treball, la més intensa, s’acabarà en tots els instituts a l’abril de 2022, i preveiem que les tasques en conjunt durin fins al segon semestre de 2023.

La sostenibilitat empresarial no és possible sense col·laboració

1 desembre, 2021 | Reflexions,

Al B2B Sustainability Forum d’EcoVadis els experts coincidiren en que, per a desenvolupar unes pràctiques empresarials més sostenibles, és necessària la implicació i el treball conjunt de totes les empreses que intervenen en la cadena de subministrament.

Fa unes setmanes vaig participar en el B2B Sustainability Forum, una trobada virtual amb empreses i proveïdors organitzada per EcoVadis amb l’objectiu de dialogar sobre la sostenibilitat i les amenaces que hi suposen l’era post-COVID i l’imminent crisi climàtica. Així, dins de les diferents sessions de la jornada es plantejaren algunes idees que han d’adoptar les empreses -i també la societat en conjunt- per a enfrontar els principals reptes actuals en sostenibilitat.

Per exemple, a la taula rodona “Gestió i reptes de la sostenibilitat en la cadena de subministrament” es va plantejar la pregunta de per què és necessari fer sostenible la cadena de subministrament. Al debat intervingueren en Jordi Santamaría, Responsable de compres de material envasat a Damm, i en Carles Cabot, director de HSEQ a Intermas Group; la qual cosa va permetre als assistents conèixer la doble visió de la cadena de valor: d’una banda, des del vessant d’empresa que avalua els seus proveïdors, i d’altra banda, la perspectiva de l’empresa què és avaluada.

Les conclusions principals que es van posar de manifest van ser que les empreses encara tenen un llarg camí que recórrer per accelerar la seva transició cap a unes pràctiques empresarials més sostenibles i que aquest viatge només es podrà assolir amb el treball conjunt i col·laboratiu entre totes les empreses, posant èmfasis en la utilització d’eines i plataformes com la que ofereix EcoVadis.

L’objectiu de la metodologia utilitzada per EcoVadis és mesurar la qualitat del sistema de gestió de la sostenibilitat d’una empresa analitzant les seves polítiques, les accions desenvolupades i els resultats obtinguts. Els criteris d’avaluació, basats en els estàndards internacionals, se centrin en quatre àmbits: medi ambient, pràctiques laborals i DD. HH., ètica i compres sostenibles.

Anthesis Lavola, com a soci oficial d’EcoVadis a Espanya i a Amèrica Llatina, ofereix a les empreses i als proveïdors solucions que els permetran millorar els resultats en la qualificació de la sostenibilitat que fa EcoVadis.

Accedeix al vídeo de la taula rodona des d’aquest enllaç.

El sector audiovisual avança cap a la sostenibilitat amb la nova guia per a filmacions

28 octubre, 2021 | Notícies,

La guia recull iniciatives sostenibles per a l’aplicació dels rodatges audiovisuals.

La guia, impulsada per l’ICEC a través de la Catalunya Film Commission, és resultat de la transformació que està vivint el sector cultural.

Durant el Festival de Sitges 2021, l’Institut Català de les Empreses Cultural (ICEC), a través de la Catalunya Film Commission, ha presentat la Guia de Sostenibilitat i filmacions per avançar en el desenvolupament sostenible del sector audiovisual.

Aquesta guia és resultat de la transformació que està vivint el sector cultural cap a un entorn més sostenible amb l’objectiu de reduir el consum energètic, usar materials sostenibles i reduir l’impacte ambiental de la seva activitat. Per a la seva elaboració s’han tingut en compte treballs anteriors, com el que van impulsar la Barcelona Film Commission i la certificació Green Film.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha sigut l’encarregat d’elaborar els continguts d’aquesta guia, mentre que des de Comunicació i Disseny s’ha dissenyat i maquetat el document.

Aquesta eina recull algunes de les iniciatives per a la sostenibilitat que ja es posen en pràctica als rodatges audiovisuals, ampliant-ne la informació i oferint recursos per tal d’implementar-los. Les mesures proposades s’apliquen en la fase de rodatge de les produccions i en queden excloses totes les activitats que tenen a veure amb el funcionament de l’empresa a la seva seu o en altres àmbits no relacionats amb el procés de filmació dels projectes.

Creació d’una calculadora per mesurar l’impacte mediambiental i social dels fons d’inversió

4 octubre, 2021 | Notícies,

Caixa d’Enginyers Gestió ha desenvolupat CIMS (calculadora d’impacte mediambiental i social), una eina per ajudar als seus clients a conèixer l’impacte que generen les inversions dels fons d’Inversió Socialment Responsables.

La sostenibilitat i el canvi climàtic són un dels principals eixos estratègics del Grup Caixa d’Enginyers. Per aquest motiu, Caixa d’Enginyers Gestió, la gestora de fons d’inversió del grup, ha fet un pas més enllà per promoure l’impacte positiu de les inversions en el medi ambient i la societat: ha desenvolupat CIMS, una calculadora d’impacte medi ambiental i social.

CIMS ofereix una perspectiva diferent als socis i sòcies de Caixa d’Enginyers a l’hora de prendre decisions sobre inversió sostenible, des dels àmbits ambiental, social i de bon govern corporatiu (ESG). La calculadora parteix d’una metodologia d’anàlisi pròpia basada en sis indicadors que recullen informació precisa perquè els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers puguin avaluar l’impacte de les seves inversions a través dels fons d’inversió socialment responsables (ISR).

Els socis i sòcies poden calcular l’impacte de les seves inversions, introduint l’import de la inversió en un determinat fons ISR, i així veure l’impacte de la seva aportació al fons mitjançant els diferents indicadors associats a la inversió: les emissions evitades gràcies al consum d’energia de fonts renovables, l’energia consumida provinent de fonts renovables, l’aigua estalviada, les hores de formació a persones empleades o el percentatge de dones als Consells d’Administració… Aquests resultats, a més, s’acompanyen d’equivalències generalistes en cada àmbit per facilitar la comprensió de l’impacte.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa ha desenvolupat i programat la calculadora per tal que els socis i sòcies de Caixa d’Enginyers coneguin el valor de l’impacte ESG de les inversions realitzades. El procés ha constat de diferents etapes: iniciant-se amb la definició i l’obtenció de les dades per calcular cada indicador de cada fons, posteriorment amb l’elaboració de les equivalències, i finalment, amb la programació de l’aplicatiu general i el disseny gràfic (incloent la maquetació, l’adaptació del disseny a qualsevol dispositiu i les animacions de les icones de resultats, així com les equivalències).

Mesures de reducció de la propagació del COVID-19 en els edificis

6 abril, 2020 | COVID-19,

La situació d’alarma sanitària actual ha obligat a tancar aquelles activitats no essencials amb la incertesa de quan es reobriran i només els edificis i locals essencials romanen oberts.

Des Anthesis Lavola, oferim orientació sobre com les empreses, tant les que operen com les que es preparen per tancar, poden contribuir en la lluita contra propagació del COVID-19 mitjançant la introducció de diverses mesures de control dels edificis.

Mesures durant l’ús i operació de l’edifici

Per reduir la possibilitat que els virus i els bacteris proliferin dins l’edifici durant el seu ús i operació, recomanem considerar les següents mesures:

 • Augmentar la ventilació i l’aportació d’aire exterior. Augmentar el volum d’aire d’impulsió evitarà que s’acumulin concentracions d’aire viciat amb una càrrega bacteriana o viral, diluint-lo amb l’aire fresc.
 • Sistemes de recirculació d’aire. Els sistemes de climatització que són purament tèrmics i no tenen mecanismes de recirculació d’aire, poden deixar-se encesos. No obstant això, tot sistema que disposi de recirculació hauria d’apagar-se per evitar que l’aire viciat amb una càrrega bacteriana o viral es reintrodueixi a l’edifici.
 • Ventilació natural. Obrir les finestres augmentarà ventilació i aportació d’aire fresc a l’edifici, diluint encara més l’aire viciat amb càrrega micobacteriana.
 • Filtres d’alta eficàcia. Les unitats de ventilació amb filtres de partícules d’alta eficiència (HEPA) eliminaran els bacteris i els virus de l’aire, reduint així la càrrega.
 • Sistemes Ultraviolat. Els emissors de radiació ultraviolada d’aire eliminen floridures, virus, bacteris i olors dels sistemes de climatització. Això no obstant, s’ha de tenir en compte que, si es manté el cabal d’aire i s’elimina la recirculació, l’aire entrant hauria d’estar net, de manera que el benefici pot ser mínim.
 • Banys. Per minimitzar el risc de formació d’aerosols i la propagació d’agents patògens, quan sigui possible, és una bona pràctica descarregar el vàter amb la tapa tancada, evitar l’ús d’assecadors de mans d’alta velocitat i mantenir el ventilador d’extracció encès les 24 hores del dia.

Mesures amb poc efecte pràctic

Desafortunadament, el COVID-19, com el SARS-COV-2, no és particularment sensible a la temperatura (> 30 ° C) o a la humitat (> 80%) en el rang normal. En aquest sentit, els canvis de temperatura a la calefacció o l’aire condicionat o els nivells d’humitat no ajudaran.

Hi ha hagut declaracions que recomanen netejar els conductes de ventilació per evitar la transmissió a través de el sistema de ventilació. La neteja dels conductes no és eficaç contra la infecció d’habitació a habitació perquè el sistema de ventilació no és una font de contaminació si l’espai està prèviament ben ventilat amb aire fresc i sense ús de recirculació.

El canvi de filtres tindrà poc benefici a no ser que estiguin obstruïts, ja que els filtres d’aire típics no capturen els bacteris o els virus per ser massa petits. Els filtres obstruïts no són una font de contaminació en aquest context, però redueixen el flux d’aire de subministrament, el que comporta un efecte negatiu.

Mesures per al tancament d’un edifici com a conseqüència del COVID-19

 • Apagar la il·luminació i tots equips elèctrics no essencials (no només en stand-by).
 • Apagar i netejar els frigorífics i congeladors, i deixar la porta oberta per evitar les floridures.
 • Buidar i netejar totes les papereres i contenidors.
 • Deixar les tapes dels vàters baixades.
 • Tancar localment les aixetes, si es disposa de vàlvules (excepte en el sistema de calefacció)
 • Comprovar el funcionament dels sistemes que puguin ser necessaris mentre l’edifici estigui desocupat (particularment els sistemes de seguretat).
 • A conseqüència que l’edifici està desocupat, hi ha una major probabilitat de robatoris. Cal prendre totes les precaucions addicionals per assegurar que tot el que pugui cridar l’atenció s’ha retirat, assegurar que totes les portes contra incendis estiguin tancades i posar el sistema d’alarma (si està instal·lat) al sortir.
 • Molts edificis disposen de sistema de gestió i de monitorització de consums i poden ser controlats remotament a través d’Internet. És aconsellable fer un seguiment del consum d’energia quan es tanqui i posteriorment per verificar que aquest és l’esperat.

Mesures per a la reobertura d’un edifici després del tancament per COVID-19

 • Comprovar que tots els sistemes que siguin necessaris (especialment els de seguretat) segueixen funcionant correctament.
 • Netejar i assecar totes les superfícies amb un producte antibacterià.
 • Contractar un tècnic de serveis d’edificis per desinfectar els sistemes d’aigua freda i calenta amb clor o similar, tenint especial atenció a les dutxes. Obrir les vàlvules tancades de les aixetes i deixar córrer l’aigua (freda i calenta) fins que surti neta.
 • Tornar a posar en funcionament els frigorífics a la temperatura de treball habitual.
 • Comprovar que la llum i la il·luminació d’emergència segueixen funcionant.
 • Comprovar que l’alarma d’incendis, les càmeres de seguretat i els sistemes de seguretat funcionen correctament.
Noticia traduïda i adaptada de la web d’Anthesis.