Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Taxonomia de la Unió Europea - Anthesis Catalunya

Taxonomia de la Unió Europea

Acompanyem a les organitzacions i entitats financeres davant el creixent interès i normativa, a integrar criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG), en les decisions de finançament/inversió.

Alineament amb la taxonomia

  • Donem suport a les organitzacions i inversors en la identificació de l’elegibilitat i l’alineament de les seves activitats amb la Taxonomia de la Unió Europea (UE).
  • Acompanyem a entitats financeres, participants del mercat financer, a desenvolupar un model propi en el marc de la Taxonomia de la UE, la normativa relacionada i en les etapes clau de la implementació.

Segona opinió (SPO – Second party opinion)

Anthesis Lavola emet informes de segona opinió vinculat a operacions de finançament per a empreses de tots els sectors, estiguin vinculats a un ESG rating o a KPIs (Sustainability Linked Loans – SLLP). Establim la definició dels KPIs i la fixació d’objectius de millora avaluables anualment.

Les directrius dels mercats de préstecs i bons verds, socials o sostenibles recomanen designar a un revisor extern per confirmar l’alineament del marc de finançament amb els Principis rellevants (SLLP, SBP, GLP y GBP, entre altres). En el marc de l’estàndard de bons vers europeus (EU GBS), aquest requeriment serà obligatori, a més de l’alineament amb la taxonomia.

Marcs de finançament

  • Assessorem a entitats privades i públiques per a desenvolupar marcs de finançament (préstecs i bons) amb criteris ESG.

Assessorament estratègic en finances sostenibles

  • Avaluem la gestió estratègica de sostenibilitat i de finances sostenibles d’entitats financeres i ajustem el pla de treball.
  • Elaborem eines de mesura de l’impacte d’instruments financers, vehicles d’inversió i similars.

Informació relacionada