Lydia Navarro Velasco, Subdirectora General de Recollida de Residus de l’Ajuntament de Madrid