Vicepresident de Relacions amb Inversors, Empresa líder de tecnologia