Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tsunami normatiu - Anthesis Catalunya

Tsunami normatiu

T'ajudem a navegar pels canvis normatius en sostenibilitat que es preveuen a escala global en els propers anys.

 

La demanda creixent d’informació coherent, comparable i transparent sobre el clima i altres qüestions mediambientals, socials i de govern corporatiu (ESG), impulsada per la pressió dels inversors i les parts interessades, així com per l’acció reguladora, fa que moltes empreses estiguin treballant per formalitzar i integrar els seus esforços de sostenibilitat a la seva estratègia empresarial, així com per millorar la comunicació i la transparència al voltant d’aquests esforços.

Contacta amb nosaltres

Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD)

La CSRD és una nova llei que regula els requisits per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat a la UE i suposa un pas endavant important respecte als actuals i relativament limitats requisits d’elaboració d’informes de sostenibilitat de la UE. Encara que específica de la UE, aquesta legislació té àmplies implicacions per a les empreses de tot el món i tindrà repercussions directes i indirectes a moltes organitzacions. Les empreses han de complir la Directiva a partir de l’exercici fiscal 2024.

La Guia per afrontar la Directiva sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa (CSRD)

Guia

Més informació sobre aquesta nova llei que regula els requisits per a l’elaboració d’informes de sostenibilitat a la UE i els canvis que suposa per als seus propis informes de sostenibilitat.

Descarrega

Doble materialitat

La doble materialitat és un concepte que ha guanyat cada cop més atenció en els darrers anys. Es refereix a la idea que les empreses han de considerar tant l‟impacte financer com l‟impacte en la sostenibilitat de les seves decisions. En altres paraules, les empreses no només han de considerar com afectaran les seves decisions el seu compte de resultats, sinó també com afectaran la societat i el medi ambient.

Hi ha diverses raons per les quals la doble materialitat és important; pot ajudar les empreses a identificar i gestionar els riscos, identificar i aprofitar les oportunitats i generar confiança entre les parts interessades.

La propera frontera en ESG: La guia per implementar i entendre la doble materialitat

Guia

La normativa sobre informes de sostenibilitat és cada cop més estricta. Com poden les empreses complir els nous requisits normatius sobre doble materialitat, però també assegurar-se que avancen cap a un futur més sostenible? T’ho expliquem.

Descarrega

Taxonomia Europea

La taxonomia publicada per la Comissió Europea sobre finances sostenibles ajuda a identificar les activitats i els projectes que contribueixen als objectius ambientals de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Per aconseguir-ho cal que les empreses compleixin les directives d’informació no financera i els futurs requeriments d’informació corporativa en matèria de sostenibilitat.

Descobreix els nostres serveis de Taxonomia

 

Risc climàtic – TCFD

L’objectiu del TCFD és desenvolupar divulgacions coherents de riscos –i oportunitats– financers relacionats amb el clima perquè les empreses les utilitzin a l’hora de facilitar informació a inversors, prestadors, asseguradores i altres parts interessades. El marc del TCFD s’està adoptant a nivell internacional a un ritme ràpid i ha esdevingut la columna vertebral de la divulgació relacionada amb el clima, les empreses ara han de demostrar l’alineació amb el TCFD durant un període breu.

Explora els nostres serveis en TCFD

Natura i biodiversitat

La desaparició de la biodiversitat emergeix com un dels desafiaments més severs del nostre segle, i és en aquest escenari on les empreses tenen un paper primordial en la mitigació dels potencials desastres. Amb un increment continu en les regulacions dirigides cap a la salvaguarda de la biodiversitat, és molt important que les organitzacions estiguin al dia. El deteriorament dels nostres ecosistemes no genera només una amenaça per a l’equilibri del planeta, sinó que també implica greus riscos físics, legals, d’imatge i comercials. La preservació de la biodiversitat ja no és una mera elecció, sinó una necessitat estratègica i una responsabilitat ètica per a les empreses que cerquen un futur sostenible.

Explora els nostres serveis en Biodiversitat

 

Diligència Deguda de Drets Humans

El 23 de febrer del 2022 la Comissió Europea va adoptar una proposta de Directiva sobre la diligència deguda en matèria de sostenibilitat empresarial. Aquest nou marc normatiu té com a objectiu fomentar un comportament empresarial sostenible i responsable i ancorar els drets humans i els aspectes mediambientals en les operacions i la governança empresarial, incloent-hi les cadenes de valor. L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar la imposició de sancions i un règim de responsabilitat civil que cada estat membre haurà d’establir.

Explora els nostres serveis en Diligència Deguda