Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Un cicle de seminaris per motivar accions locals d’adaptació al canvi climàtic - Anthesis Catalunya

Un cicle de seminaris per motivar accions locals d’adaptació al canvi climàtic

16 juny, 2022 | Lavola Educa,

 

La Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), sota la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, promouen un cicle de seminaris tècnics sobre accions locals d’adaptació al canvi climàtic. L’equip d’educació en gestiona la secretaria tècnica aportant el suport en l’organització del conjunt cicle com també en els coneixements transversals en sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.

A través del cicle, l’equip promotor, volen aportar i compartir coneixements fruit de les accions concretes d’adaptació que estan portant a terme diferents ajuntaments i ens municipals. Per fer-ho possible, a partir dels àmbits d’interès de cada seminari, l’equip d’Anthesis Lavola participa en la conceptualització del programa i en la coordinació de la participació de les persones convidades com a ponents. Per a cada seminari es porta a terme una cerca exhaustiva, guiada per l’equip de la Diputació de Barcelona i de l’AMB, per tal de convidar a participar en persones que puguin aportar coneixements, bones pràctiques i criteris d’aplicació per motivar a portar a terme actuacions d’adaptació des del món local. Entre elles s’inclouen persones amb representació política en competències de medi ambient i sostenibilitat, persones expertes en les diferents àrees temàtiques i persones responsables d’equips tècnics de l’administració local que desenvolupen projectes d’adaptació al canvi climàtic.

El cicle es realitza a través d’una plataforma en línia i va iniciar-se el novembre de 2021. Des d’aleshores fins al maig de 2022, s’han celebrat tres seminaris abordant temes diferents: els refugis climàtics, la gestió del litoral i del medi marí i, el finançament per l’adaptació. Es preveu que en els mesos d’octubre i de desembre, finalitzi el cicle amb la realització de dos seminaris més. L’equip d’educació, comptant amb l’expertesa de l’equip de ciutats i territoris en les diferents temàtiques, s’ocupa de la moderació de cada seminari, vetllant per conduir cada sessió però també per aportar coneixement i continguts d’interès relacionats amb les presentacions i els espais de preguntes i debat. A més, com a retorn de cada seminari, l’equip d’educació amb el suport de l’equip de disseny, s’ocupa de la redacció i de la maquetació d’un relat de les principals idees i conclusions de cada presentació dels diferents seminaris.