Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Watertur: innovació en la gestió intel·ligent de l’aigua al sector hoteler - Anthesis Catalunya

Watertur: innovació en la gestió intel·ligent de l’aigua al sector hoteler

9 novembre, 2021 | Notícies,

La tercera tecnologia ha estat una eina d’avaluació de l’impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels, FootprINN, desenvolupada per Anthesis Lavola.

El passat 20 d’abril de 2021 va concloure amb èxit el projecte WATERTUR, el qual està integrat dins l’Estratègia de Recerca i Innovació per a l’Especialització intel·ligent a Catalunya (RIS3CAT) i està finançat per fons FEDER, a través de l’Agència Catalana per a la Competitivitat a l’Empresa (ACCIÓ).  Concretament, el projecte forma part de la Comunitat RIS3CAT aigua i ha estat impulsat i coordinat pel clúster català de l’aigua, el Catalan Water Partnership. El WATERTUR ha tingut per objectiu desenvolupar un total de tres tecnologies innovadores per a millorar la gestió del cicle de l’aigua i la reducció dels consums en hotels.

S’han validat i operat a les instal·lacions de l’hotel Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm, tres tecnologies. La primera, per al tractament d’efluents, consisteix en l’optimització conjunta d’un biorreactor anaerobi de membrana operat amb un mur vertical amb sistema bioelectroquímic, desenvolupat per AERIS, ACSA-Sorigué i LEITAT. La segona de les tecnologies, un sistema de control intel·ligent per a usos recreatius de l’aigua, com ara les piscines, desenvolupat per l’empresa Fluidra. La tercera tecnologia ha estat una eina d’avaluació de l’impacte ambiental específicament dissenyada per a hotels, FootprINN, desenvolupada per Anthesis Lavola.

FootprINN: l’eina de càlcul ambiental per al sector turístic

L’avaluació de l’impacte ambiental de l’hotel s’ha pogut validar a través de l’eina FootprINN, una calculadora ambiental online de fàcil ús i interpretació dissenyada per a tal efecte. Aquesta avaluació es fa per mitjà de la mesura consecutiva de dos indicadors de sostenibilitat com són la petjada hídrica i la petjada de carboni. L’avaluació d’aquests indicadors permetrà una valoració quantitativa de l’impacte de les activitats de l’hotel al llarg del temps, així com la quantificació de les millores en matèria de sostenibilitat.

Què és FootprINN?

FootprINN és una eina basada en la web en la qual l’usuari pot incorporar dades del seu establiment i així obtenir resultats al moment.​ És accessible des de qualsevol dispositiu sense necessitat d’instal·lar cap aplicació.

A través d’un panell de control els establiments poden analitzar els diferents impactes ambientals i el seu comportament anual.

L’eina està orientada a aquelles instal·lacions que ofereixen el servei de pernoctació i també restauració als seus usuaris. ​Incorpora una especial atenció en l’ús de l’aigua, no solament per al consum propi de l’establiment sinó també per a l’ús de l’aigua de lleure i reg derivades de la instal·lació.​

Gràcies a FootprINN l’hoste pot conèixer l’impacte de la seva estada i així donar valor a aquelles instal·lacions que busquen una millor sostenibilitat del seu servei.

Quins impactes ambientals calcula?

FootrpINN incorpora dos indicadors principals:​

  • Petjada de Carboni: indica l’aportació de l’establiment respecte al potencial d’escalfament global o també anomenat Canvi Climàtic. Aplica la metodologia internacional del Panell Internacional pel Canvi Climàtic (IPCC).​
  • Petjada Hídrica: és l’indicador d’ús d’aigua dolça de forma directa o indirecta. Integra les petjades hídriques verda, blava i gris, tot seguint la metodologia de la Water Footprint Network, reconeguda a nivell internacional com un dels estàndards més utilitzats.​

Com funciona l’eina?

L’eina té dues parts destacades que garanteixen el seu funcionament:​

  • Entrada de dades: és allà on cada establiment detalla la informació pròpia de les característiques i funcionament de l’establiment, o bé s’hi incorporen altres fonts d’informació rigoroses i reconegudes per a la comunitat científica, en cas que sigui necessari.
  • Panell de control: és la finestra de presentació de resultats de forma gràfica i numèrica. Conté equivalències que permeten dimensionar o comparar l’impacte generat a aspectes quotidians i per tant, facilitar la comprensió de l’impacte.

L’actual situació, donada per la COVID-19, ofereix una oportunitat única per a reflexionar sobre qüestions rellevants per al turisme, com és la dels impactes ambientals, socials, i la seva resiliència vers els riscos presents. L’eina FootprINN sorgeix de la unió entre l’economia circular com a marc fonamental i la digitalització, una eina en tendència creixent en l’actualitat.

El caràcter innovador del projecte WATERTUR es planteja com a proposta de valor vers el sector hoteler de cara a l’estalvi, el posicionament i la sostenibilitat, que s’espera ajudi a la recuperació del sector en relació als efectes de la pandèmia.

Contacteu amb nosaltres

Estarem encantats de posar-nos a la vostra disposició

A més de les nostres oficines a Espanya, Colòmbia i Andorra, Anthesis Group té oficines als Estats Units, Canadà, Regne Unit, França, Irlanda, Itàlia, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Països Baixos, Bèlgica, Sud-àfrica, Brasil, Xina, Filipines i Orient Mitjà.