Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Användarvillkor - Anthesis Sverige

Användarvillkor

Terms of Use

Allmänna förbud mot användning och immateriella rättigheter:

  1. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ta isär, dekompilera, göra reverse engineering, ladda ner, lägga upp, sända, överföra, distribuera, låna ut, hyra, underlicensiera, hyra ut, utföra, göra ett härlett verk från, göra det tillgängligt för allmänheten, anpassa, ändra, redigera, omplacera, rama in, byta varumärke, ändra eller på annat sätt använda Anthesis Consulting Groups innehåll på något sätt, helt eller delvis, på din produkt eller tjänst eller någon annanstans, eller tillåta eller hjälpa tredje part att göra detsamma, utom i den utsträckning som tillåts enligt lag (“Restricted Acts”);
  2. All upphovsrätt, alla varumärken, designrättigheter, patent och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) på Anthesis Consulting Groups webbplats ska förbli Anthesis Consulting Groups egendom.
  3. Namn, bilder och logotyper som identifierar Anthesis Consulting Group eller tredje part och deras produkter och tjänster omfattas av upphovsrätt, designrättigheter och varumärken (registrerade och oregistrerade) som tillhör Anthesis Consulting Group eller någon annan relevant tredje part.