Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bli en del av Anthesis - Lediga tjänster - Anthesis Sverige

Bli en del av Anthesis – Lediga tjänster

februari 7, 2023 | Nyheter,

Bli en del av Anthesis!

Anthesis är ett snabbt växande globalt hållbarhetsföretag. Nu söker vi nya medarbetare till vårt team i Sverige!

Vill du jobba med hållbara energisystem eller klimat och städer? Trivs du i rollen som konsult? Sök då någon av dessa två tjänster:

· Senior konsult inom Hållbara energisystem

· Konsult inom Klimat och städer

Specifikt om tjänsterna

  • Senior konsult Hållbara energisystem

Här på Anthesis finns idag några av Sveriges mest meriterade energikonsulter. Eftersom vi växer och får fler yngre medarbetare behöver vi förstärka oss med en erfaren energikonsult, som både kan arbeta i projekt och kan vägleda och utveckla våra yngre kollegor.

Många av våra kunder finns inom den offentlig sektorn, främst inom myndigheter och kommuner, men vi har också en rad kunder inom den privata sektorn. Vi arbetar mycket inom områdena hållbara energisystem och energieffektivisering inom fastighetsområdet.

Vi söker dig som har:

· Civilingenjörsexamen eller motsvarande examen på masternivå och minst fem års yrkeserfarenhet
· Kompetens och erfarenhet inom hållbara energisystem och/eller effektiv energianvändning
· Erfarenhet av konsultarbete
· Erfarenhet av sälj och marknadsföring
· Erfarenhet av uppdrag åt den privata sektorn är ett plus
· Vilja att driva verksamheten framåt och att handleda medarbetare i detta arbete
· Förmåga att arbeta tvärvetenskapligt

Du kommer att både leda och arbeta i uppdrag samt aktivt delta i säljarbetet. Du kommer också att arbeta med att stödja våra yngre kollegor som arbetar med energifrågor, och bidra till att fortsätta utveckla detta team. Arbetet är flexibelt och varierat, med stor möjlighet att själv påverka arbetsuppgifterna men också ett stort ansvar gentemot kund och kollegor för leveranser och samverkan.

Vi kommer också att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Förmågan att arbeta konstruktivt i en liten grupp är mycket viktig.

  • Konsult Städer och klimat

På Anthesis utvecklar vi ständigt verktyg i syfte att stödja såväl kunder i offentlig sektor (kommuner och regioner) som kunder i näringslivet i deras arbete med att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Vi växer och får fler uppdrag med fokus på klimatberäkningar. Därför behöver vi nu förstärka oss med ytterligare en konsult i teamet Städer och klimat.

Inom Städer och klimat arbetar vi på olika sätt med att utforma och driva effektstyrda initiativ för hållbara städer och samhällen. Vi hjälper våra kunder att mäta utsläpp, modellera scenarier, sätta upp mål och vidta åtgärder för att uppnå sina mål som ofta handlar om klimatneutralitet och cirkularitet m.m. Vi har också en gedigen erfarenhet av att arbeta med samordning och ledning av hållbarhetsarbete såväl i Sverige som i andra länder. Bland våra tjänster finns:

· Strategiskt stöd kopplat till ESG (environmental, social and governance)
· Färd- och investeringsplaner för klimat samt strategier och handlingsplaner kopplat till minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi
· Klimatmålsättningar, t.ex. Science Based Targets
· Beräkningsstöd, t.ex. LCA, klimatberäkningar enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol), koldioxidbudgetar, intern koldioxidprissättning (internal carbon pricing)
· Hållbar stadsutveckling, t.ex. strategiskt stöd kopplat till nya områden, gröna tak och multidisciplinär jämförelse av prestanda mellan olika typer av områden

Vi söker dig som har:

· Civilingenjörsexamen eller motsvarande examen på masternivå
· Gärna ett par års yrkeserfarenhet, där erfarenhet av konsultarbete är ett plus
· Intresse, kompetens och erfarenhet av att arbeta med klimatberäkningar på organisationsnivå
· Intresse för hållbarhetsaspekter och relationer mellan olika flöden i organisationers värdekedjor
· Vilja att vara med och utveckla verksamheten

Vi ser också gärna att du har en analytisk förmåga och är van att arbeta i Excel, liksom ett stort intresse av att utveckla värdebringande verktyg för våra kunder av idéer vi arbetar fram tillsammans. Ett extra plus är om du har erfarenhet av att arbeta med LCA-beräkningar och EPDer. Det är en fördel om du tycker om att arbeta med god struktur. Vi kommer också att lägga vikt vid den sökandes personliga egenskaper och lämplighet. Här är din förmåga att arbeta konstruktivt i en liten grupp betydelsefull.

För båda tjänsterna gäller:

  •  Tillträde: Enligt överenskommelse.
  • Placering: Vi har kontor i Stockholm och Göteborg, men vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
  • Språk: Du talar både svenska och engelska flytande och att du är bra på att uttrycka dig i skrift i båda dessa språk.
  • Ansökan: Vi utvärderar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan snarast. Bifoga CV och ett personligt brev. Ansökan skickar du till vår VD Agneta Perssonagneta.persson@anthesisgroup.com

Om Anthesis

Anthesis Group samlar cirka 1 000 hållbarhetsexperter och har kontor i 20 länder. Anthesis AB, som är den svenska delen av koncernen, har i dagsläget 17 konsulter i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg.

Anthesis AB är ett växande företag som erbjuder tjänster inom miljö- och resursekonomi, cirkulär ekonomi, hållbara energisystem samt klimat och städer. Inom dessa områden erbjuder vi strategisk rådgivning, affärsutveckling, analys och utredning, utvärdering, forskning, utbildning m.m. Vi utreder, utmanar och fördjupar kunskap i utformning, tillämpning och utvärdering av policy och affärsstrategier och konkreta åtgärder för att möta globala hållbarhetsutmaningar.

Våra kunder kommer från såväl privat som offentlig sektor. Inom offentlig sektor har vi nära samarbeten med en rad myndigheter som exempelvis Energimyndigheten och Naturvårdsverket samt flera regioner och kommuner. Vi söker även forsknings- och utvecklingsmedel tillsammans med kunder för att kunna realisera hela eller delar av projekten. Inom privat sektor har vi nära samarbeten med en bred palett av kunder, såväl i Sverige som globalt, och vi utvecklar allt fler samarbeten inom Norden.

Anthesis har en stark hållbarhetsprofil med väl etablerade kontakter inom offentlig sektor och akademi. En av Anthesis styrkor är att vi är ett globalt företag som utnyttjar våra samverkansmöjligheter mellan de länder vi verkar i.

Vi utvärderar ansökningarna löpande, så skicka in din ansökan snarast. Bifoga CV och ett personligt brev. Ansökan skickar du till vår VD Agneta Perssonagneta.persson@anthesisgroup.com

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.