Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Building from Buildings - Anthesis Sverige

Building from Buildings

juni 22, 2022 | Evenemang,

Presentation av projektet Återhus

Anthesis medverkar i innovationsprojektet Återhus, som möjliggör återbruk av byggnadsmaterial för ”att bygga hus av hus”. Vår roll är att undersöka samhällsekonomiska värden av cirkulära arbetsmetoder i byggbranschen, jämfört med traditionella linjära metoder och jungfruliga material.

I november anordnas en konferens som för samman experter inom fastighets- och byggnadsindustrin för att presentera och diskutera övergången till mer cirkulära arbetsmetoder.

Var: Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm
När: 17 november 2022, heldagskonferens

Följ denna länk för att komma till anmälan.

Återhus är en återbrukspraktik, en integrerad process som skapar hus byggda av hus. Processen bygger på definierade arbetssteg som säkerställer kvaliteten för både genomförande och material/ produkt. I fyra pilotprojekt testar vi lösningar och delar av Återhus-processen. Projektet har fokus på samverkan och kompetensutveckling mellan aktörer i branschen.

Anthesis undersöker i projektet samhällsekonomiska värden av cirkulära arbetsmetoder i byggbranschen jämfört med traditionella linjära metoder och jungfruliga material. Genom att belysa kostnader och nyttor utöver de som traditionellt räknas med i ekonomiska kalkyler kan beslutsunderlag förbättras. På så sätt kan processer och metoder prioriteras utifrån ett bredare samhällsperspektiv.

Mer information om projektet finns på projektets hemsida och i en tidigare nyhet på vår hemsida.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.