Beställarnätverk BeSmå, Energimyndigheten

October 13, 2021 | Case Study,
besma logo

BeSmå är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus och sedan 2020 koordineras nätverket av Anthesis.

Syftet med BeSmås arbete är att skapa en dialog och driva utvecklingsprojekt för att minska energianvändningen i både nya och befintliga småhus.

I uppdraget ingår att planera verksamheten och aktiviteter hålla kontakt med medlemmar och att driva nätverket framåt. Bland aktiviteterna finns t.ex.

  • Framtagande av studier och initiering och projektledning av projekt om energieffektiva småhus
  • Samordna medlemsmöten
  • Arrangera webbinarium och workshops
  • Administrera hemsidan besma.se.

Arbetet omfattar samverkan med forskningsorganisationer i både Sverige andra länder samt spridnings- och informationsinsatser.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.