Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Havs-och vattenmyndigheten: Tre Skärgårdar - Anthesis Sverige

Havs-och vattenmyndigheten: Tre Skärgårdar

september 22, 2021 | Case Study,

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomfördes projektet ”Tre Skärgårdar” som innefattade ett flertal delstudier med fokus på de tre skärgårdarna i Stockholm, Åboland och Åland.

Projektet syftade till att stimulera idéskapande och utredde utvecklingsmöjligheter i skärgårdarna i Stockholm-Åland-Åbo genom lokalt deltagande, skräddarsydd analys och behovsanpassad utveckling. Projektets syfte var att undersöka, utveckla, ge förslag och enkelt beskriva hur ekosystemen och deras utveckling och därmed sammanhängande tjänster kan stödja och stimulera en sund samhällsekonomisk utveckling i de berörda skärgårdsområdena.

Ett begrepp som användes som utgångpunkt för den regionala utvecklingen var Ekosystembaserad förvaltning. Arbetet genomfördes i ett utvecklat samarbete över landsgränser och utvigat Östersjösamarbete. De deltagande organisationerna har skrivit på en avsiktsförklaring om att fortsätta samarbetet efter projektets slut och att arbetet ska integreras i ordinarie planerings- och förvaltningsorganisationer. Detta kan göra att resultaten från projektet kan få verklig effekt på den regionala utvecklingen i samklang med Ekosystembaserad förvaltning.

För mer info läs här: https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/tre-skargardar.html

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra platser