Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nyheter Archives - Anthesis Sverige

Nyheter

Sök examensarbete hos Propulus AB: Bidra till cirkulära flöden i byggsektorn

Examensarbete

Propulus AB, i samarbete med Anthesis AB, söker en student som vill utforska möjligheterna att bidra till cirkulära flöden i byggsektorn med fokus på återbruk av betong. Projektet är en del av Propulus hållbarhetsarbete inom ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Målet är att undersöka möjligheterna för Propulus att återanvända betong i sina byggprojekt.

Visa

Gävle kommuns fortsatta satsning på förnybar drivmedel

Kartläggning

Sofie Pandis Iveroth, vår seniora konsult inom hållbart energi och hållbara städer, har varit en viktig del i projektet med FPX för Gävle kommun. Tillsammans med FPX har hon genomfört en kartläggning av tankstationer i Gävle för att avgöra de mest lämpliga platserna för förnybara tankställen

Visa

Studiecirklar

Utbildning&Nudging

Ny studie trycker på vikten av att ta hänsyn till människors beteende- och beslutsprocesser inför energieffektivisering av småhus.

Visa

Agneta presenterar Grön Logik i Sveriges riksdag!

Grön Logik

Energieffektivisering är en central åtgärd för att sänka energipriserna och snabbt nå klimatmålen: efterfrågan på energi och Europas beroende av rysk olja och gas minskas, effekttopparna kapas och förnybar energi frigörs till omställningen av industrin och transportsektorn.

Visa

Anthesis Launches RouteZero™

RouteZero

Anthesis launches RouteZeroTM, the first credible solution to digitally deliver a comprehensive Greenhouse Gas (GHG) reduction platform – from intelligent climate planning to optimal investment strategies and implementation activities – backed by the unrivalled expertise from 1,100 climate analytics specialists.

Visa

Grön Logik Teknisk Isolering

Grön logik

Vi släpper nu rapporten Grön logik Teknisk isolering – Den gömda och glömda energieffektiviseringspotentialen.

Visa

PM: Min Husguide – Steg 1

PM

Både BeSmå och BeBo har genomfört en rad förstudier och projekt som fokuserar på energieffektiviserande renovering av småhus respektive flerbostadshus, och nätverkens koordinatorer har också medverkat i att ta fram ett förslag till nationell renoveringsstrategi. En tydlig slutsats från nätverkens arbete är att det behövs både kunskapsstöd och annat processtöd som underlättar för husägare att […]

Visa

PM: Gemensam Upphandling – Småhus

PM

Det finns en stor lönsam potential för energieffektivisering i alla typer av byggnader. Inte minst i småhus,som denna förstudie avser. Det finns idag en stor mängd energieffektiva produkter och byggnadskomponenter på marknaden som skulle kunna installeras i det befintliga byggnadsbeståndet.

Visa

Forskningsprojekt om värdering av energieffektivitet

Projekt

I nuvarande energikris har energieffektivisering blivit ytterst angeläget. Men vad vet vi egentligen om beslut kopplat till energieffektivisering i våra bostäder?

Visa

Åtgärdskostnader tilläggsisolering

Rapport

Vi släpper nu rapporten Åtgärdskostnader tilläggsisolering – Rapporten redovisar såväl den privatekonomiska som den samhällsekonomiska lönsamheten för tilläggsisolering av vindsbjälklag och fasader i flerbostadshus och småhus.

Visa

Skogsstyrelsen: Levande skogar, fördjupad utvärdering 2023

Nyheter

Skogsstyrelsen publicerade under september Rapporten Levande skogar – Fördjupad utvärdering 2023.

Visa

Välkommen Krister!

Nyheter

Anthesis välkomnar Krister Mars!

Visa

BeSmå: Forskningswebbinarium

BeSmå

BeSmå, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, välkomnar er till årets andra forskningswebbinarium den 11:e oktober med temat Energisäkerhet.

Visa

Havs- och vattenmyndigheten – Bedömningsmetoder för orimliga kostnader

Beräkningsmetoder

Anthesis har utvecklat en metod för att mäta förändring av betalningsförmåga i ett uppdrag för Havs-och vattenmyndigheten.

Visa

Innovationsupphandlingar och BeSmå-dagen

BeSmå

BeSmå, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, som vi på Anthesis koordinerar har snart sin årskonferens.

Visa

Anthesis välkomnar tre nya medarbetare!

Nya medarbetare

Anthesis välkomnar Stefan Åström, Michael Sillén och Agri Karem som nya medarbetare.

Visa

Nowcasting CO2 emissions

Nowcasting

När utsläppsmål och policies skärps finns ett behov av att påskynda och vidareutveckla utsläppsrapporteringen nationellt och internationellt. I vår nyligen publicerade rapport utreder vi möjligheten och förutsättningarna att vidareutveckla och använda existerande tidiga utsläppsuppskattningar, så kallad “nowcasting”,  istället för tidsfördröjda uppskattningar, för att övervaka utsläppsförändringar.

Visa

Anthesis förvärvar den brittiska energispecialisten Padd Energy

Företag

Anthesis, världens största grupp av hållbarhetsexperter, har förvärvat den brittiska energispecialisten Padd Energy.

Visa

Stöd i CDP-rapportering

CDP-rapportering

CDP (tidigare ’Carbon Disclosure Project’) är en ideell organisation som tillhandahåller ett standardiserat och globalt erkänt rapporteringssystem som hjälper företag, städer och regioner att mäta och hantera sin miljöpåverkan. Här beskrivs varför företag och städer bör rapportera enligt CDP, vilket stöd Anthesis kan ge i detta och hur många andra som rapporterar till CDP.

Visa

Controllerdagen – tack från vår moderator

Controllerdagen

Den 2a juni deltog vi på Anthesis vid Controllerdagen. Vi fick där möjlighet att hålla i sessionen “Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan”. Ni kan här ta del av vår moderator Sofie Pandis Iveroths tack till sessionens panelister.

Visa

Anthesis Group utsedd till årets konsultföretag vid BusinessGreen Leaders Awards 2022

Utmärkelser

Anthesis har utsetts till årets konsultföretag vid den 12:e årliga BusinessGreen Leaders Awards 2022.

Visa

Stockholm+50 & Världsmiljödagen 2022

Världsmiljödagen

Vi närmar oss FN:s miljökonferens i Stockholm som ett minne av att det är 50 år sedan den första konferensen hölls i samma stad. Vår VD Agneta Persson delar med sig av reflektioner inför konferensen.

Visa

Trästad – Agneta presenterar Trädgårdsstaden

Konferens

  Den 1 juni presenterar vår VD Agneta Persson utifrån temat Trädgårdsstaden på Trästads årskonferens på Skeppsholmen.   Mer information och anmälan till hybridkonferensen går att hitta på Trästads hemsida eller med en direktlänk till programmet.

Visa

Sofie intervjuas om Gävle som en av EU:s 100 klimatneutrala städer

Klimatneutrala städer

Gävle är en av de städer som EU-kommissionen har valt ut i missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer. Ta del av intervjun med vår Sofie Pandis Iveroth om hur vi, genom uppdrag för FPX, har stöttat Gävle med deras ansökan.

Visa

Hanna & Efstathia presenterade på World Sustainable Energy Days (WSED) 2022

Konferens

Våra medarbetare Efstathia Vlassopoulou och Hanna Westling var särskilt utvalda att presentera varsitt paper på Young Energy Researchers Conference, en del av konferensen World Sustainable Energy Days. Konferensen som tog plats i Österrike i förra veckan är en ledande årlig konferens om energiomställning och klimatneutralitet som i år lockade mer än 650 deltagare från över […]

Visa

Rapport om ekosystemtjänster i skogen

Ekosystemtjänster

Anthesis har utfört en samhällsekonomisk analys av tre ekosystemtjänster i ett uppdrag för Skogsstyrelsen.

Visa

Anthesis Group utsett till årets konsultföretag vid Edie’s Sustainability Leaders Awards 2022

Utmärkelse

Anthesis meddelade idag att företaget har utsetts till årets konsultföretag vid den 15:e årliga prisutdelningen Edie’s Sustainability Leaders Awards 2022.

Visa

Energibalans och uppföljning av regionala klimatmål

Energibalans

Anthesis har på uppdrag för Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronobergs län sammanställt energiläget i länet och uppföljning av de regionala klimatmålen.

Visa

Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter

Styrmedel

Förra fredagen publicerade Naturvårdsverket rapporten ”Styrmedel för ökad efterfrågan på klimateffektiva produkter” som Anthesis tillsammans med IVL har författat.

Visa

Flera nya rapporter publicerade

Publikationer

Vi lägger kontinuerligt ut de rapporter vi tar fram och som våra kunder publicerar offentligt på vår Publikationssida. Några av de nya publikationerna som finns att ta del är beskrivs kort här.

Visa

Webbutbildning Lokal energiomställning

Utbildning

Anthesis har under hösten 2021 arbetat med att ta fram en webbutbildning åt Energimyndigheten. Utbildningen heter Lokal energiomställning och har som målgrupp de som arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor i en mindre eller medelstor kommun.

Visa

Trädgårdsstaden – en hållbar stadsmiljö

Rapport

Vi släpper nu en sammanfattande rapport av projektserien “Hållbarhet i trädgårdsstäder vs kompakta städer”.

Visa

Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av värdefulla vattenmiljöer

Konsekvensbeskrivning

Vi är glada att få meddela att Havs- och vattenmyndighetens nationella strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturvärden offentliggjorts i veckan. I arbetet har Anthesis, i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, ansvarat för strategins tillhörande konsekvensbeskrivning samt bearbetat de remissyttranden som inkommit kopplat till konsekvensbeskrivningen.

Visa

Inspelning av Klimatkommunernas webbfika

Webbinarium

Se inspelningen från Klimatkommuneras webbfika där våra kollegor Sofie och Hanna presenterade arbetet som vi har utfört tillsammans med Eskilstuna kommun där vi beräknat växthusgasutsläpp inom kommunkoncernen.

Visa

Studiecirklars påverkan på småhusägares benägenhet att genomföra åtgärder

Studiecirklar

Anthesis ska i ett projekt genom forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 ta fram ett underlag kring vilka kommunikationsformer som har bästa förutsättningar att leda till att energieffektiviserande åtgärder i småhus genomförs.

Visa

Vi välkomnar Fanny Lundkvist

Medarbetare

Vi välkomnar Fanny Lundkvist, konsult inom resursekonomi och innovation, till Anthesis.

Visa

Pernilla pratar på Naturvårdsverkets Plastbubbel

BeKoGr

Pernilla Holgersson från Anthesis berättar om Beställargrupp Konstgräs (BeKoGr) på Naturvårdsverkets Plastbubbel.

Visa

Vi välkomnar Charlotta Möller

Medarbetare

Vi välkomnar Charlotta Möller, strategisk affärsutvecklare, till Anthesis.

Visa

Episode 26: Decarbonising our Energy Systems to Deliver Environmental & Socio-economic Impact

Podcast

Vår VD Agneta Persson medverkar i Anthesis Groups podcast Activating Sustainability. Avsnittet har titeln “Decarbonising our Energy Systems to Deliver Environmental & Socio-economic Impact”.

Visa

Vägledningar för Energimyndigheten

Vägledningar

Nu finns vägledningar om upphandling, fysisk planering och pendlings- och tjänsteresor som vi har tagit fram åt Energimyndigheten publicerade.

Visa

BeSmå-dagen 2021

BeSmå

Den 11 november anordnade våra kollegor Agneta Persson, Hanna Westling och Karin Lindström årskonferens för BeSmå – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus.

Visa

Grön logik

Rapport

Vi släpper nu rapporten Grön Logik – Den samhällsekonomiska potentialen från energieffektivisering i byggnader. Rapporten belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential och en ännu större samhällsekonomisk potential från energieffektivisering i svenska byggnader.

Visa

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömning

På uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten har Anthesis genomfört en konsekvensbedömning av uppdateringen av Baltic Sea Action Plan (BSAP).

Visa

Energibalans Kronoberg

Energibalans

Anthesis har genom sitt ramavtal med Region Kronoberg inom område Analys/utredning inom miljö, hållbarhet, cirkulär ekonomi fått ett uppdrag att göra en regional energibalans.

Visa

Rapport om medborgarengagemang för Viable Cities

Medborgarengagemang

Rapporten om medborgarengagemang som vi har tagit fram på uppdrag av Viable Cities finns nu att ta del av.

Visa

En vecka till BeSmå-dagen

BeSmå

BeSmå, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, som vi på Anthesis koordinerar har snart sin årskonferens.

Visa

Snabbestimat för växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläpp

Inom ramen för ett nytt uppdrag som koordineras av Anthesis Sverige utreds hur möjliga snabbestimat av växthusgasutsläpp kan bistå beslutsfattare i deras utveckling av policys och riktlinjer för minskade utsläpp.

Visa

Presentation av trädgårdsstaden för civilutskottet

Trädgårdsstäder

Anthesis presenterade arbetet med trädgårdsstäder för civilutskottet.

Visa

Eskilstuna kommuns klimatutsläpp

Hållbara städer

Beräkning av Eskilstuna kommunkoncerns utsläpp enligt GHG-protokollet.

Visa

Naturrisk för Nordiska Ministerrådet

Naturrisk

Projekt om Naturrisk för Nordiska Ministerrådet.

Visa

Viable Cities

Viable Cities

Vår VD Agneta Persson är gästskribent hos Viable Cities och skriver om Knytkalas i mellanrummens arkitektur – så kan medborgarna engageras i klimatomställningen.

Visa

Nytt kontor i Göteborg

Företag

Under vecka 37 flyttade vårt Göteborgskontor till nya lokaler på Mässans Gata 10 vid Korsvägen. Våra tre medarbetare Maria Hammar, Pernilla Holgersson och Alexander Eriksson ser fram emot nya miljöer och möjligheter i de nya lokalerna och hälsar varmt välkomna till Göteborgskontoret för givande möten och kunskapsutbyte kring hållbarhet och miljö.

Visa

Beställargruppen Konstgräs – BeKoGr

Bekogr

Beställargruppen Konstgräs ”BeKoGr” initierades 2017 av Naturvårdsverket och det beslutades att Sveriges Fritid och Kulturchefers förening skulle vara huvudman för nätverket som bedrivs i projektform.

Visa

Webbutbildningar för Energimyndigheten

Under hösten 2021 kommer Anthesis att ta fram webbaserade föredrag och utbildningar med huvudsaklig målgrupp mindre och medelstora kommuner.

Visa

Anthesis blir medlem i CirEko

CirEko

Anthesis samlar expertis inom cirkulär ekonomi världen över. Vi kombinerar systemtänkande och strategi med tekniska lösningar och implementeringsstöd för att leverera robusta och realistiska end-to-end-lösningar.

Visa

Vi välkomnar tre nya kollegor

Vi är mycket glada att välkomna tre nya kollegor till Anthesis Sverige! Sofie Pandis Iveroth och Diar Balata finns sedan en vecka tillbaka på vårt stockholmskontor och i Göteborg finns Alexander Eriksson nu på heltid.

Visa

Forskningsprojekt om interaktionen mellan människor och AI inom handeln

Teknik

Anthesis deltar i ett forskningsprojekt som beviljats medel från Handelsrådet, där interaktionen mellan människor och AI inom handeln kommer studeras.

Visa

Examensarbete om gröna tak

Infrastruktur

Under hösten 2020 skrev Olivier Rostang, då student vid Sveriges lantbruksuniversitet, sin masteruppsats hos Anthesis kopplat till projektet Ett tak – fem möjligheter.

Visa

Återhus syns i DN

Infrastruktur

Visa

Undervisning ”Optimering av hållbara energisystem”

energisystem

Karin Lindström undervisar under vårterminen blivande energispecialister på EEoT, Yrkeshögskolan för el, energi och teknik. Karin ansvarar för två kurser, Energiproduktion och infrastruktur samt LED-belysning, och hjälper de studerande att hitta praktikplatser (LIA).

Visa

Seminarium om naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar – vad är det och hur jobbar vi med dem? Den 16 juni modererar Agneta Persson ett digitalt frukostseminarium med två spännande programpunkter:

Visa

Presentationer på eceee Summer Study 2021

ECEE

I nästa vecka presenterar Agneta Persson, Efstathia Vlassopoulou och Hanna Westling från Anthesis tre papers på European Council for an Energy Efficient Economy (eceee) Summer Study 2021.

Visa

Projekt om Återhus

Aterhus

Anthesis är därför med i innovationsprojektet Återhus  – att bygga hus av hus, där vi i samverkan med flera aktörer i ett antal piloter, ska undersöka både det miljöekonomiska värdet samt möjliga cirkulära affärsmodeller.

Visa

Presentationer för EMTF

EMTF

Hanna Westling presenterar nu projektet för EMTFs lokalavdelningar i de fyra områden där projektets testhus finns, och får sällskap av aktörer från testhuset i området.

Visa

Seminarium 2 om framtidens klimatsmarta byggnader

Nybyggnad

Anthesis tillsammans med Piteå Science Park och RISE bjuder den 18 maj in till den andra delen i en seminarieserie för att framtidsäkra byggsektorns erbjudande.

Visa

Agneta medverkar i Installatörspodden

Installatörspodden

Agneta Persson deltog i det senaste avsnittet av Installatörspodden och pratade om energieffektivisering i allmänhet och IMD i synnerhet.

Visa

Webinar: Women Who Build Cities

Städer

Agneta Persson will be moderating the webinar “Women Who Build Cities” on May 12th. The webinar is hosted by Samhällsbyggarna and it is the first one in a series of webinars about opportunities, career paths and women’s participation in urban development in Sweden.

Visa

Uppdrag för Viable Cities

städer

Anthesis uppdrag åt Viable Cities innebär att driva strategin för medborgarengagemang och engagera medborgare och civilsamhället som medskapare i stadens framtid.

Visa

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

plaståtervinning

Anthesis Enveco och IVL har på uppdrag av Naturvårdsverket intervjuat små och medelstora företag i syfte att ta reda på behov och hinder för en omställning.

Visa

Borättkväll: Grönt är skönt

Städer

Detta är inledningen till Borätt Forums digitala borättkväll nu på torsdag den 22/4, där Johan Nuder från Anthesis kommer att medverka.

Visa

Rapport: samhällsekonomisk konsekvensanalys av nya kraftledningar

energisystem

Anthesis har, genom Henrik Nordzell, författat en rapport med en jämförelse mellan luftledning och markkabel som nya kraftledningar till SSAB i Oxelösund

Visa

Inspiration genom digitala fikastunder

Hållbarhet

Under våren har vi börjat söka oss utåt för ännu mer inspiration, och vi bjuder nu in aktörer som vi vill inspireras av och diskutera tankar med.

Visa

Artikel om kombinerade värme- och ventilationssystem i Slussen

värme- och ventilationssystem

Läs artikeln om kombinerade värme- och ventilationssystem i Slussen

Visa

Välkommen Karin, Johan a Erik

Företag

Närmast kommer Karin från tjänsten som utbildningsledare för yrkeshögskoleutbildningen ”Optimering av hållbara energisystem”, dessförinnan jobbade hon som energikonsult på WSP.

Visa

Gar-Bo Småhusdagen 2021

Gar-Bo

Nu på torsdag, den 18 mars, kan ni höra Efstathia Vlassopoulou prata på Gar-Bos Småhusdagen Live 2021. Efstathia kommer att berätta om trädgårdsstaden och om hur ett bättre planerat byggande kan bidra till ökad hållbarhet ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Visa

Tre nya uppdrag med Strategiska miljöbedömningar

Miljöbedömningar

Anthesis arbetar med Strategiska miljöbedömningar i samband med nya programperioder (2021-2027) för EU-program inom ramen för Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg.

Visa

Klimatfrukost med Viable Cities

ViableCities

Den 24 februari kan ni höra Agneta Persson, Anthesis, och Henrik Dahl, Future Position X, berätta om projektet Ett tak, fem möjligheter på Viable Cities Klimatfrukost.

Visa

Seminarium om framtidens klimatsmarta byggnader

Städer

Anthesis tillsammans med Piteå Science Park och RISE bjuder den 25 mars in till den första delen i en seminarieserie för att framtidsäkra byggsektorns erbjudande.

Visa

Förstudierapport “Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn” publicerad

Minskat Materialsvinn

I förstudien genomfördes en kartläggning av befintliga metoder och verktyg för att minska materialsvinn inom branschen samt intervjuer med branschrepresentanter.

Visa

Trädgårdsstäder och hållbarhet

Hållbarhet

Under 2020 genomförde Anthesis, genom Efstathia Vlassopoulou och med stöd av Agneta Persson, ett fortsättningsuppdrag om trädgårdsstäder och hållbarhet på uppdrag av TMF.

Visa

Välkommen Linda

Företag

Vi välkomnar Linda Stafsing till Anthesis.

Visa

Intervju Svensk Byggtjänst

Bebo

Saga Ekelin har blivit intervjuad av Svensk Byggtjänst om BeBo-förstudien “Tappvarmvatten och IMD – Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning”.

Visa

Välkommen Efstathia

Företag

Vi välkomnar Efstathia Vlassopoulou till Anthesis.

Visa

Triss i plast

Avfall

Anthesis har ramavtal med Naturvårdsverket och under hösten arbetar vi i tre projekt kopplat till Hållbar Plastanvändning.

Visa

Rapport om tappvarmvatten och IMD

Bebo

Under hösten 2020 genomförde vi en förstudie om “Tappvarmvatten och IMD – Hur användarnas brukarbeteende påverkas av varmvattentaxans utformning”.

Visa

Examensarbete om energianvändning i byggnader på Gotland

Byggnader

Sotiris Skaros presenterade i förra veckan sitt examensbete Investigation on the Energy Consumption in the Built Environment of Gotland.

Visa

Examensarbete om vindkraft

Energisystem

Gustav Berglöf har under 2020 författat masteruppsatsen “Do feed-in tariffs promote environmental efficiency among wind farms?” vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Visa

Uppdrag med Strategiska miljöbedömningar

Miljöbedömningar

Anthesis arbetar med Strategiska miljöbedömningar i samband med nya programperioder (2021-2027) för EU-programmen inom de regionala utvecklingsfonderna (totalt 9 stycken) samt Havs- och fiskeriprogrammet.

Visa

En månad till BeSmå-dagen

BeSmå

Anthesis har i uppdrag att koordinera BeSmå, som är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus.

Visa

Unikt projekt i gemensamt multifunktionshus

Kommun

I ett projekt med Vinnova-stöd arbetar Anthesis tillsammans med Gävle kommun, Future Position X och Högskolan i Gävle med att förbereda för en testbädd baserat på det nya multifunktionshuset.

Visa

Kaffeberedningsutrustning för bondekooperativ i Afrika

Jordbruk

Anthesis has together with We Effect carried out a feasibility study on technology procurement of coffee preparation equipment for farmers’ cooperatives in Africa.

Visa

Ramavtal med Sinfra

Sinfra

Anthesis har fått två nya ramavtal med Sinfra. Det ena ramavtalet avser miljö- och teknikkonsulttjänster, detta har vi vunnit tillsammans med våra konsultkollegor Aktea och Esam.

Visa

Multifunktionsbyggnad i Södra Hemlingby

Byggnader

Anthesis har medverkat i en spännande projektansökan till Vinnova som beviljades stöd innan sommaren.

Visa

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

Cirkulär ekonomi

Anthesis har, tillsammans med Emma Dalväg från Coest och Tobias Jansson från CircularEconomy.se, genomfört en kartläggning av industriell symbios i Kronoberg och Kalmar län med ett extra fokus på vatten som resurs.

Visa

Uppdrag med externa utvärderingar

Utvärderingar

Anthesis arbetar med externa utvärderingar för Science Park Borås som är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center.

Visa

Huvudrapport Tre Skärgårdar

Rapportering

Efter ett år av intensivt arbete med projektet Tre Skärgårdar kan vi presentera den slutliga Huvudrapporten.

Visa

Framtida exploatering i områden utanför nationell jurisdiktion

Förordning

Med bakgrund av denna förhandling har Havs- och vattenmyndigheten givit Anthesis i uppdrag att göra en framtidsspaning och beskriva vilka nya typer av verksamhet/exploatering eller vilken typ av resursutvinning som kan komma att utvecklas i de aktuella områdena inom en framtidshorisont om 30-50 år eller mer.

Visa

Vad är klimatsmartast – ”trädgårdsstäder eller ”kompakta städer”?

Städer

Anthesis har anställt Efstathia Vlassopoulou för att genomföra ett projekt om jämförelse av klimatavtrycket under hela livscykeln från olika typ av hus – villor och radhus i trä, flerbostadshus i trä samt flerbostadshus i betong.

Visa

Artikel om dricksvattenförsörjning

Vatten

Tore Söderqvist, affilierad forskare på Anthesis, har tillsammans med Karin Sjöstrand, Andreas Lindhe och Lars Rosen författat en artikel om hur dricksvattenförsörjningen på Gotland kan analyseras och möjliga åtgärder för att minska riskerna kan bedömas med kostnads-nyttoanalys.

Visa

Re:Source – Cirkulär hantering av förorenade massor

Cirkulär ekonomi

I det nyligen avslutade forskningsprojektet Re:Source Cirkulär hantering av förorenade massor – Utveckling av metod för ökad återvinning har olika styrmedel i samhället analyserats i avsikt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns för en ökad återvinning av förorenade jordmassor.

Visa

Broschyr om hur idrotten kan vinna plastmatchen

BEKOGR

Anthesis arbetar med Beställargruppen Konstgräs (BEKOGR) för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner samt liknande ytor.

Visa

Nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser

Förordning

Anthesis har tecknat ett nytt ramavtal med Naturvårdsverket avseende samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Visa

Contact us

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Our locations