Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cirkulära Kronoberg och Kalmar län - Anthesis Sverige

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län

augusti 14, 2020 | Nyheter,
CIRKULAR-EKONOMI

Anthesis har, tillsammans med Emma Dalväg från Coest och Tobias Jansson från CircularEconomy.se, genomfört en kartläggning av industriell symbios i Kronoberg och Kalmar län med ett extra fokus på vatten som resurs. Kartläggningen omfattar en nulägesanalys som syftar till att visa på förutsättningar, möjligheter och utmaningar för industriell symbios med fokus på vatten som resurs i Kronoberg och Kalmar län. Vidare ger kartläggningen rekommendationer hur arbetet kan fortskrida för utvecklingen av industriella symbioser i regionerna.

Mer om uppdraget (inklusive slutpresentation) och Cirkulära Kronoberg och Kalmar län kan läsas här: Region Kronoberg

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.