Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Controllerdagen 2022 - Anthesis Sverige

Controllerdagen 2022

mars 29, 2022 | Evenemang,

Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan

Den 2 juni är det dags igen för Controllerdagen. Konferensen presenterar och diskuterar de senaste kärnfrågorna inom ledarskap, management och styrning. Här möts ledande praktiker och forskare för att utbyta kunskaper och ta del av de senaste idéerna inom området. Som vanligt hålls konferensen i det anrika Uppsala universitetshus men deltagare erbjuds också möjligheten att delta online.

TEMAN PÅ KONFERENSEN
Programmet består av:

• Styrning och ledning för minskad klimatpåverkan
• Globala strategier i en föränderlig värld
• Agila metoder – Lösningen på det mesta eller ännu en managementfluga?
• Digitalisering, HR och rekryteringsparadoxen: tekniklösningar som både möjliggör och förstör rekryteringseffektivitet
• Innovativ prissättning i en bransch under stark förändring
• Tillitsbaserad styrning och uppföljning
• Organisatoriska mellanrum – varför blir det fel trots att alla gör rätt?
• Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling – Från SDG 2030 till styrpraktiker

Anthesis kommer att sessionen om styrning och ledning för minskad klimatpåverkan. Vi kommer att sällskapas av två kommuner som vi har jobbat med och få konkreta exempel på hur de arbetar med detta. Introduktionen till sessionen lyder:

Hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan har under de senaste femtio åren fått allt större uppmärksamhet internationellt som nationellt. Fortsatt finns dock utmaningen att gå från kunskap till faktisk handling för hållbar utveckling och människans överlevnad. Något som blev tydligt inte minst vid FN:s 26:e klimatkonferens som hölls i Glasgow i Skottland 2021. En utmaning i arbetet är styrning och ledning för minskad klimatpåverkan som också förutsätter tydliga och jämförbara målsättningar. I denna session berättar vi hur Uppsala och Eskilstuna kommun konkret arbetar med detta och de utmaningar och möjligheter som uppkommer.
– Katarina Gustafsson, enhetschef hållbarhet, Uppsala kommun
– Malin Isaksson, kommunstrateg miljö, Eskilstuna kommun
– Sofie Pandis-Iveroth, expert inom innovation och hållbara städer, Anthesis
– Hanna Westling, klimatstrateg inom energi och hållbara städer, Anthesis

Vi är väldigt glada över att ha möjlighet att erbjuda en rabatt till de som anmäler sig till konferensen. För att erhålla rabatten på 1000 kronor så skriv koden ” Anthesis” i fältet ”Eventuell rabattkod” längst ned på anmälningssidan.

Ta del av programmet här. Mer information om konferensen finns här och för att anmäla dig besöker du denna sida. Sista anmälningsdag är 23 maj.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.