Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Energibalans Kronoberg - Anthesis Sverige

Energibalans Kronoberg

november 9, 2021 | Nyheter,

Anthesis har genom sitt ramavtal med Region Kronoberg inom område Analys/utredning inom miljö, hållbarhet, cirkulär ekonomi fått ett uppdrag att göra en regional energibalans. I uppdraget ingår även att göra en uppföljning av de mål som Region Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg har satt inom energi och klimat.

Arbetet har bestått i dataanalys baserad på statistik från bl.a. SCB, Naturvårdsverket och den Nationella Emissionsdatabasen som kompletterats med regional och lokal statistik för att förbättra uppgifterna. Resultatet kommer att presenteras i en rapport där visualiseringar av energianvändning och utsläpp över tid, i olika sektorer samt från vilka energikällor visas inklusive ett Sankey-diagram över energibalansen.

För mer information, kontakta Maria Hammar.