Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ESG bolag due diligence, rapportering och rådgivning investering | Anthesis

Rådgivning om miljö, social styrning (ESG)

ESG due diligence, rapportering och rådgivning investering

Vad är ESG?

ESG avser en rad frågor som faller under paraplybegreppen miljö, sociala frågor och styrning, som används för att mäta hur ett företag interagerar med samhället och miljön. Eftersom ESG kan innebära både risker och möjligheter och i allt högre grad erkänns som centrala för ett företags långsiktiga kommersiella framgång, granskar och prioriterar många investerare i allt högre grad dessa faktorer som en del av sin finansiella analys.

ESG-hantering har blivit affärskritisk

ESG var en gång i tiden en ren finansiell term, men används nu rutinmässigt i styrelserummen som ett användbart samlingsnamn för en rad olika aspekter som rör hur ett företag interagerar med samhället och miljön. Det omfattar bland annat klimatförändringar och hållbarhet i vidare bemärkelse, hälsa och säkerhet, utveckling och bibehållande av personal, kundvård, relationer med samhället samt affärsetik och styrning.

Det är av avgörande betydelse att man nu förstår att ESG-faktorer är centrala för långsiktig kommersiell framgång, eftersom de utgör både risker och möjligheter. Miljö, social styrning och förvaltning har blivit affärskritiskt.

Även om ESG nu är vanligt förekommande i affärsverksamheten är det ofta fortfarande investeringar och tillgång till kapital som styr och definierar de åtgärder som vidtas. Från pensionsfondsförvaltare som försöker vinna nya mandat, till kapitalförvaltare som hjälper till att investera kapitalet, till offentliga eller privata företag som tillhandahåller investeringsmöjligheter – det krävs åtgärder för att visa att ESG-risker och -möjligheter hanteras.


Våra ESG-tjänster

Analyser

 • Bedömningar av due diligence vid fusioner och förvärv
 • ESG Due Diligence, screening och granskningar
 • Analys av risker och möjligheter i samband med klimatförändringar

Lösning

 • Strategier för klimatförändringar
 • Hantering, övervakning och rapportering av ESG-data
 • Utveckling av ESG-policy och -strategi
 • Strategier för förbättring av ESG

Genomförande

 • Införande av förvaltningssystem för miljö, hälsa och säkerhet
 • Införande av ESG-förbättringsstrategier
 • Genomförande av ESG-politik och -strategier

Anthesis stöder ESG-klienter över hela spektrumet

Vi är ledande inom ESG-konsultområdet. I årtionden har vi arbetat med ett brett spektrum av företag för att hjälpa dem att förbättra sina miljö-, social- och styrningsresultat.

Företagsverksamhet

Vi har länge hjälpt företagsföretag att svara på hållbarhetsagendan genom sina ESG-förvaltnings- och rapporteringsstrategier. Som ett resultat av detta har vi kunnat kommunicera deras framgångar, även genom ESG-klassificeringar som MSCI och S&P.

Investerare

 • Pensionsfonder
 • Privatkapital
 • Börsnoterade aktier/investerare på offentliga marknader
 • Fastighetstillgångar och infrastruktur
 • Leverantörer av lån

Vi har hjälpt investerare, oavsett om det rör sig om LPs, skuldleverantörer eller kapitalförvaltare inom fastigheter, infrastruktur, private equity eller noterade aktier, att bygga upp en ansvarsfull investeringspolicy och ramar för styrning som har hjälpt dem att vinna investeringar och att fullt ut analysera både risken och möjligheterna att öka deras värde under ägandet.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.