CSRD: En djupdykning i dubbel väsentlighetsanalys

Tisdag, 4 juni 2024

10:00-11:00 CET

Införandet av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) innebär en omfattande förändring i hur företag redovisar hållbarhetsinformation. I detta webbinarium gör vi en djupdykning i dubbel väsentlighetsanalys som är ett nyckelbegrepp inom CSRD-rapporteringen. Den dubbla väsentlighetsanalysen tar två perspektiv i beaktning: företagets påverkan på miljö och människor samt hur miljömässiga och sociala aspekter påverkar verksamhetens finansiella risker och möjligheter.

Med utgångspunkt från EFRAG:s senaste dokument för vägledning, går vi igenom processen för dubbel väsentlighetsanalys. Baserat på praktisk erfarenhet ger vi rekommendationer för hur företag på ett effektivt sätt kan hantera utmaningar och dra nytta av möjligheterna som dubbel väsentlighetsanalys kan medföra.

Presentatörer

agnes-isaksson

Agnes Isaksson

Konsult

krister

Krister Mars

Konsult

Se webbinariet här:

Utforska skräddarsydda lösningar och lyft din hållbarhetsresa. Vi välkomnar förfrågningar och partnerskap för att driva positiv förändring tillsammans. Låt oss forma en hållbar framtid tillsammans.