Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Förstudierapport “Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn” publicerad - Anthesis Sverige

Förstudierapport “Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn” publicerad

februari 5, 2021 | Nyheter,
MinskatMaterialsvinn

Nu har BeBo-förstudien “Metoder i tidiga skeden för minskat materialsvinn inom byggsektorn” publicerats.

I förstudien genomfördes en kartläggning av befintliga metoder och verktyg för att minska materialsvinn inom branschen samt intervjuer med branschrepresentanter.

De flesta initiativ för minskat materialsvinn som redovisas i förstudien handlar om återvinning. Det beror på att de systemen är inarbetade i branschen och att det är mindre komplicerat än återbruk. Flera av de intervjuade branschaktörerna anser att ökat återbruk leder till en resurseffektiv materialanvändning. De flesta aktörer är övertygade om att det finns stora vinster att göra med ökat återbruk och effektivare återvinning, inte bara för miljön men även sociala och ekonomiska fördelar.

Text hämtad från BeBo.

Rapporten har författats av Efstathia Vlassopoulou, Sandra Gradin och Johan Sidenmark på Anthesis.

Förstudien finns att läsa här.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.