Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Agneta presenterar Grön Logik i Sveriges riksdag! - Anthesis Sverige

Agneta presenterar Grön Logik i Sveriges riksdag!

januari 11, 2023 | Nyheter,

Rapporten Grön Logik presenteras i Sveriges Riksdag

Agneta Persson, vd Anthesis Sverige, presenterar rapporten Grön Logik under ett frukostseminarium i Sveriges riksdag den 1 februari i år.

Energieffektivisering är en central åtgärd för att sänka energipriserna och snabbt nå
klimatmålen: efterfrågan på energi och Europas beroende av rysk olja och gas minskas, effekttopparna kapas och förnybar energi frigörs till omställningen av industrin och transportsektorn.

I rapporten Grön Logik beskrivs hur Sverige med samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder kan minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 53 TWh per år. Samtidigt sparar vi över 800 miljarder kronor till år 2045.

 

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.