Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbara städer och regioner - Anthesis Sverige

Hållbara städer och regioner

Världen står inför enorma utmaningar när det gäller klimatet och andra frågor som tillgång till energi och vatten. En övergång till ett hållbart samhälle är nödvändig, och att genomföra hållbara tvärvetenskapliga lösningar på lokal nivå är bland de viktigaste åtgärderna för att nå denna övergång.

Anthesis är ledande när det gäller att utforma och driva effektstyrda initiativ för städer och miljöer och hjälper städer att mäta utsläpp, modellera scenarier, sätta upp mål och vidta åtgärder för att bli koldioxidneutrala och cirkulära. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med samordning och ledning av hållbarhetsarbete i ett antal städer och kommuner, både i Sverige och i andra länder. Vi är bland Sveriges ledande experter på hållbara energisystem och styrmedel för effektivare energianvändning och har stor erfarenhet av att genomföra energi- och miljöprojekt, både nationellt och internationellt.

UPPTÄCK VÅRA HÅLLBARHETSTJÄNSTER FÖR STÄDER OCH REGIONER

Hållbarhet i moderna städer

Städer och regioner över hela världen vidtar betydande åtgärder för att minska sin miljöpåverkan för att undvika riskerna med klimatförändringarna och för att skapa hälsosamma och blomstrande platser för medborgarna. För att göra detta måste de ta itu med komplexa hållbarhetsutmaningar som att minska koldioxidutsläppen, förbättra luftkvaliteten och utveckla hållbar mobilitet .

Samarbete mellan lokala, regionala och nationella myndigheter, den privata sektorn, andra organ och grupper i det civila samhället är viktigt för att möta dessa utmaningar och samtidigt dra nytta av ekonomiska möjligheter, t.ex. den gröna återhämtningen, för att bygga upp mer motståndskraftiga samhällen och möjliggöra en rättvis övergång.

På Anthesis aktiverar vi hållbara lösningar för städer och regioner genom att arbeta med lokala, regionala och nationella myndigheter, företag och utvecklare över hela världen. Från att kvantifiera effekterna till att skapa ett övertygande affärsmässigt argument för förändring till att utforma strategier och genomföra dem på plats arbetar vi tillsammans med kunderna för att skapa mer hållbara städer och regioner med låga koldioxidutsläpp.

Vår expertis

Vår svenska verksamhet förstärker Anthesis tjänster inom miljöekonomi, hållbarhetsanalys och energieffektiva och hållbara städer. Med en gedigen bakgrund inom stadsutveckling och genom att använda en mångsidig verktygslåda av kvantitativa och kvalitativa metoder tillhandahåller teamet av hållbarhetskonsulter en solid länk mellan teori och hållbar praktik.

Som den största gruppen av dedikerade hållbarhetsexperter i världen, med djupgående expertis inom klimatförändringar, biologisk mångfald och avfall, kan vi hitta lösningar på de komplexa urbana hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför. Vi arbetar med offentlig sektor, företag och byggherrar i städer och regioner över hela världen, från Europa till Sydamerika och Afrika, för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Vi bygger skräddarsydda verktyg och utnyttjar ledande tekniska lösningar för att stödja våra kunder i städer och regioner. Vår teknik gör det möjligt för oss att kvantifiera och bevisa klimatförändringens effekter och vidta åtgärder för att anpassa oss och lindra de värsta effekterna.

Dessa tekniker omfattar:

 • CIVIwaste – en mobil och webbapplikation som hjälper lokala myndigheter att omvandla och förbättra avfallet genom medborgarnas ansvar och incitament.

LÄS MER OM ANTHESIS-TEKNIK

Hållbara stadstjänster

Hur vi hjälper till

Vi gör det möjligt för städer och regioner att ta ansvar för sin påverkan när det gäller att mildra och anpassa sig till klimatkrisen och skapa hälsosamma och blomstrande livsmiljöer. Integrera hållbarhet i planering, utformning, konstruktion och förvaltning av stadsmiljöer samt återaktivering av landsbygds- och naturområden för allmän användning. Vi definierar strategier för att skapa hållbara städer och regioner med låga koldioxidutsläpp – från bedömning av miljömässig och social påverkan till genomförande av avfallslösningar. vi Vårt innovativa skapande och användande av teknik stöder utvecklingen och genomförandet av projekt som driver meningsfull och varaktig förändring.

Att ta hänsyn till hållbarhet, effektivitet och säkerhet när man förbättrar mobiliteten är avgörande för att förbättra affärsstrategin och kvaliteten på vår miljö i kampen mot klimatförändringar och luftföroreningar.

Anthesis är experter på mobilitet i företag och kommuner. Vi följer organisationer och städer i utformningen och genomförandet av strategier, planer och åtgärder för hållbar och säker mobilitet.

Hållbara städer


 • Hållbar stadsutveckling
 • Gröna tak och ekosystemtjänster
 • LCA
 • Klimatstrategier
 • Vetenskapsbaserade mål
 • Protokoll om växthusgaser
 • Intern koldioxidprissättning
 • Klimatberäkningar
 • Klimatbudgetar/Vägkartor för att uppnå
 • Undersökningar och utvärderingar

 

 
Energisystem


 • Hållbara energisystem
 • Energieffektivitet
 • Hållbar energiförsörjning
 • Samordnings och utvecklingsarbete med anknytning till resurseffektiv energianvändning

 
Läs mer om våra energitjänster
 

Sverige Exklusiva tjänster


Vilka vi arbetar med

 • Arbetar med den offentliga sektorn, fastighetsägare, tillverkare av enfamiljshus och byggnadskomponenter, energibolag (privata och offentliga).
 • Fastighetsägare och fastighetsutvecklare – återanvändning och återanvändning av byggnadsmaterial. Energieffektivitet och energistrategi för förvaltning.
 • Både politiskt styrd, green deal och cirkulär ekonomi (integrerad i den offentliga sektorn). Politiken för detta är också företagsdriven.
 • Politiska åtgärder och utformning av politiken: – Stöd till statliga organ för att utforma politiken (och även för att utforma politiken).
 • Arbetar med EU-direktiven om energieffektivitet – vad betyder de ur ett svenskt perspektiv; hjälper sedan myndigheterna att utforma och genomföra dessa strategier.
 • Vi diskuterar också med fastighetsägare om de nya reglerna och ger råd om att vara föregångare.
 • Länkar kunskapen från direktivet genom hela förändringen, utifrån erfarenheter från fastighetsägare – kan gå till energibolagen och diskutera det bästa tillvägagångssättet för att genomföra politiska åtgärder.
"

Anthesis har varit en viktig partner i SRP:s hållbarhetsresa. Teamet hjälpte våra affärspartner att anta utmaningen, fastställa omfattande organisatoriska mål, engagera våra intressenter, förankra hållbarhet i vår verksamhet och utveckla innovativa program som förstärker SRP:s roll som ledare i samhället.

Marc Campbell
Chef för hållbarhetspolitik och program, Salt River Project

"

I mer än 20 år har vi räknat med Anthesis Lavolas erfarenhet och kreativitet när det gäller att påverka hållbarhetskulturen i staden [Barcelona]. Vi kommer att fortsätta med detta samarbete!

Teresa Franquesa i Codinach
Direktör för hållbarhetsstrategi och kultur, Barcelonas stadshus

"

Utvecklingen av MaaS (Mobility as a Service) ger upphov till många utmaningar och nya behov. Anthesis Lavolas erfarenhet av strategisk analys och organisering av workshopar för samskapande har gjort det möjligt för oss att gå vidare i utvecklingen av MaaS som tillämpas på rörlighet i arbetet.

Ignacio Ramos Soriano
Avdelningen för kommunikation och rådgivning, EMT Madrid

EMT
Ajuntament-de-Barcelona-logo
SRP-logo

Kontakta oss