Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Försörjningskedjor + verksamhet - Anthesis Sverige

Försörjningskedjor + Verksamhet

Förändra företagsstrategier, kartlägga försörjningskedjor med flera intressenter och uppfylla kundernas krav på mer hållbara produkter och verksamheter.

Genomgripande förändringar

Att hantera försörjningskedjan är en strategisk kärnfråga och en drivkraft för det goda företaget. Implementeringen styrs av strategier för engagemang av intressenterna i hela värdekedjan. Förstå dina data, samarbeta med dina leverantörer och se över (och eventuellt uppdatera) hela din affärsmodell. Se till att all certifiering, kontroll och lagefterlevnad sköts på rätt sätt, agera ansvarsfullt och samverka med hela värdekedjan. Vi gör hållbarhet affärsmässigt begriplig för att kunna visa på den förändring som krävs i den operativa strategin för att förbättra produktiviteten, hantera lagstadgade risker och möta de externa intressenternas förändrade attityder.

logistik

 

Strategi och förvaltning av hållbara leveranskedjor

Anthesis erbjuder strategirådgivning, ledningsstöd, due diligence- och efterlevnadstjänster för sociala och miljömässiga prestationer inom globala värdekedjor. Vi är passionerade experter på den roll som ansvarsfulla inköp och hållbara metoder kan ha för att stödja fattigdomsbekämpning och hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling. Vi tillämpar vår expertis för att hjälpa våra kunder att uppnå sina kommersiella mål samtidigt som vi skapar bestående värde.

Referenser

"Ett riktigt välskött projekt som genomfördes i snabb takt och det kändes verkligen som om min tid alltid användes på ett mycket fokuserat och relevant sätt, bara när det behövdes." "Interaktionen med kunden var utmärkt och välskött och jag kände att jag var tillräckligt engagerad under hela utvecklingsprogrammet." "Jag skulle verkligen rekommendera Anthesis till andra för den här typen av arbete."


Ledamöter i den rådgivande nämnden, CIPS
Chartered Institute of Procurement & Supply

Anthesis har samarbetat med Tesco de senaste åren. Bland en rad projekt har Anthesis stött och underlättat leverantörsnätverksplattformen, som främjar kommunikation och stimulerar diskussion och kunskapsutbyte mellan Tesco och våra leverantörer.

Carmen Chan
Senior Sustainability and Fabric Manager, Tesco
F&F (Tesco)

Vi kunde skapa en ledande policy inom en snäv tidsram tack vare Anthesis utmärkta samarbete och ledande expertis.

Beth Greenaway
Team Lead Cirkulära och hållbara produkter, Zalando
Zalando
nålar på en karta

 

Anthesis samarbetar med branschens aktörer från inköp och upphandling till logistik och slutanvändning för att utveckla lösningar och leverera hållbart affärsvärde.

Vårt expertteam arbetar för att föreställa sig och aktivera morgondagens försörjningskedjor och införa hållbara och ansvarsfulla metoder på alla nivåer. Genom att dra nytta av vår djupa erfarenhet inom flera branscher och geografier hjälper vi företag att utveckla strategiska tillvägagångssätt som kan operationalisera hållbar upphandling, engagera leverantörer och bygga meningsfulla samarbeten.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor