Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ansvarsfulla inköp - Anthesis Sverige

Ansvarsfulla inköp

Ta de första stegen för att nå nettonoll genom ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp är mer än bara en fråga om hållbarhet och varumärkets rykte. Det är ett av de första stegen mot att nå nettonoll och kan gynna försörjningsmöjligheter och minska utvinningen av råvaror.

Anthesis tjänster täcker många aspekter av efterlevnad, risk och ansvar och sträcker sig från inledande engagemang till utvärdering.

Inom två månader efter det att Anthesis anlitades, granskades Steadman’s av Intertek och uppnådde framgångsrikt ett ”gott” betyg i BES 6001 Framework Standard for Responsible Sourcing-certifieringen.

Våra tjänster för ansvarsfulla inköp

  • Leverantörsdeklarationer och diversifiering – arbete med leverantörer för att få deklarationer och diversifiera det sätt på vilket material anskaffas.
  • Produktdesign – med hjälp av verktyg som Footprinter för att integrera principer för grön design i de tidiga skedena av produktutvecklingen.
  • Certifiering – stöd till organisationer för att erhålla certifiering för beprövade ramverk som BES 6001.
  • Överensstämmelse med modernt slaveri – hjälper organisationer att hantera etiska problem kring ansvarsfulla inköp genom att följa bestämmelserna om modernt slaveri.
  • Analys av alternativa material – bedömning av möjligheterna att ersätta råfibrer med alternativ, t.ex. sekundära råmaterial.
  • Överensstämmelse med konfliktmineraler – insamling och validering av alla uppgifter om konfliktmineraler från leveranskedjan, genomförande av riskbedömningar och utarbetande av obligatoriska informationsrapporter för Securities and Exchange Commission.

Alla våra tjänster kan tillhandahållas som ett förvaltat program för att uppfylla eller överträffa kundernas krav på alla aspekter av hållbarhet, kvalitet, tillgång, miljö, arbetspraxis och ansvarsfull leveranshantering, vilket hjälper dig att nå Net Zero.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.