Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Avfallskartläggning och analys av avfall - Anthesis Sverige

Avfallskartläggning och analys av avfall

Vi samarbetar med företag över hela världen för att analysera deras avfall med hjälp av djupgående avfallsanalyser och avfallsrevisioner.

De faktorer som driver övergången till mer hållbara processer kommer från en mängd olika källor – konsumenttryck, efterlevnad av lagstiftning, risker i leveranskedjan och hållbarhetsåtaganden. Organisationer inser också de ekonomiska fördelarna med att minska avfallet och utveckla effektivare åtgärder.

Vi samarbetar med företag över hela världen för att analysera deras avfall, från materialanskaffning till slutanvändning, med hjälp av djupgående avfallsanalyser och avfallsrevisioner.

civiwaste app

Anthesis stöder också kunderna genom en rad programvaror och verktyg för avfallsanalys, bland annat: CIVIwaste, en mobilapp och webbapplikation för att hjälpa lokala råd att omvandla och förbättra sina offentliga tjänster genom medborgarnas medansvar och incitament. Medborgarna kan registrera och registrera sina åtgärder när det gäller återvinning och avfallshantering, få rekommendationer från kommunfullmäktige, få rabatter och bonusar samt rapportera avfallskriminalitet.

 

Vastum, Anthesis smarta spårningslösning för avfall. Verktyget kan revolutionera data för analys av avfall genom att registrera avfallets förflyttningar från producent till slutdestination och öde, vilket bidrar till att minska avfallskriminalitet”.

Våra tjänster för avfallskontroll och analys av avfall:

  • Revisioner av leveranskedjan och avfallshanteringen – med utökade bedömningar av omsorgsplikten för att följa rambestämmelserna om avfall och avfallshierarkin med återanvändning, återvinning, återvinning och bortskaffande. Vi kan hjälpa dig med en avfallshanteringsrevision av det avfall som produceras av ditt företag och dess leveranskedja.
  • Tillhandahållande av rapporter om avfallskedjan – med hjälp av djupgående analyser av avfallshantering samlar vi in information om avfallsmängder, insamlings- och behandlingspraxis och procentuell andel återanvändning, återvinning och återvinning. Vi tillhandahåller också utvärdering och rapportering av avfall, koldioxid, resurser och energieffektivitet.
  • Avfallsprofilering av anläggningar – vi analyserar mängden och typen av avfall som genereras av dina företags anläggningar och modellerar de faktorer som orsakar ökad avfallsproduktion och lägre återvinningsgrad. Vi använder denna information för att identifiera anläggningar som har effektivare avfallshanteringsmetoder och för att kodifiera bästa praxis inom ditt företag.
  • Gapanalys – för att utvärdera möjligheterna i den cirkulära ekonomin, identifiera affärsinterventioner och utveckla strategiska affärsalternativ för att förbättra återanvändning, återvinning och återvinningsresultat.
  • Stöd till cirkulär ekonomi – vi kan hjälpa dig med revisioner av avfallshanteringen, upphandling av avfallskontraktstjänster, genomförbarhetsstudier för avfallshanteringsalternativ på plats, affärsplaner, investeringsanalyser och sökningar efter partner för cirkulär ekonomi, för att rekommendera nya sätt att genomföra principer och metoder för cirkulär ekonomi inom ditt företag.
  • Platsrevisioner – vi genomför platsrevisioner för att identifiera kort- och långsiktiga möjligheter att minska och återvinna avfall från lager och tillverkningsanläggningar.

TA REDA PÅ MER OM VÅR PROGRAMVARA FÖR AVFALLSANALYS.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.