Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Outsourcing av energihantering - Anthesis Sverige

Outsourcing av energihantering

Lösningar för att minska och hantera den energi som används av organisationer.

Det sätt på vilket organisationer producerar, förbrukar och hanterar sin energi förändras snabbt, på grund av oro för instabila energipriser, klimatförändringar och tekniska framsteg.

Anthesis energihanteringstjänster är utformade för att tillhandahålla lösningar för att minska, förvalta, minska riskerna och minska koldioxidutsläppen från den energi som används av organisationer. Våra projekt stöds av en dedikerad energispecialist med ett brett utbud av experter med teknisk kompetens som kommer att användas vid behov för att ge en heltäckande säkerhet.

energigrafik

Prestandaövervakning – Anthesis samlar in de data som krävs och analyserar dem för att bedöma energitrender för att identifiera och genomföra kostnadseffektiva åtgärder som minskar elräkningar och det totala koldioxidavtrycket.

Vårt tillvägagångssätt för outsourcing av energihantering

Vi följer en programmatisk strategi för hela energihanteringscykeln:

  • Prestandaövervakning – förståelse av energianvändningen genom datainsamling och detaljerad analys av trender för att fastställa potentiella förbättringsområden.
  • Identifiering och genomförande av projekt – vi genomför kostnadseffektiva åtgärder som minskar energi- och vattenräkningarna eller det totala koldioxidavtrycket.
  • Kommunikation och rådgivning – rapportering om resultat och projektspecifik rådgivning om energieffektivitet, produktion och mätning.
  • Efterlevnad – se till att rättsliga och lagstadgade krav på energi- och koldioxidrapportering och byggnaders energiprestanda uppfylls.
  • Budgetförvaltning – Förvaltning av kontrakt och kostnader för försörjningsleveranser.
  • Strategi och horisontanalys – minska de ekonomiska riskerna och riskerna för anseende genom att förbereda sig för förändringar i energi- och vattenlandskapet.
  • Vår strategi gör det möjligt för oss att hantera den energi som används av ditt företag för att uppnå både snabba vinster och långsiktig kostnads- och koldioxideffektivitet.

TA REDA PÅ FLER SÄTT ATT FÖRBÄTTRA DIN KOLDIOXIDEFFEKTIVITET.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.