Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strategi och utformning av gröna byggnader - Anthesis Sverige

Strategi och utformning av gröna byggnader

Kombinera strategi och planering, design och konstruktion samt förvaltning av byggnader under användning och i slutet av deras livslängd.

Att skapa en infrastruktur som är anpassad för framtiden är en prioritet över hela världen, från att bygga fler fabriker och kontor till att utveckla smartare och renare energisystem. Sektorns många aktörer – från beställare till konstruktörer och ingenjörer, entreprenörer till produktleverantörer, hyresvärdar till försäkringsbolag och investerare – är mer än någonsin tidigare i fokus.

Anthesis erbjuder ett omfattande utbud av tjänster inom den byggda miljön. Vi kan hjälpa dig att införa rätt processer och förfaranden för att uppfylla lagkrav, avtalsförpliktelser och visa på goda miljöprestanda, samtidigt som vi ser till att eventuella kostnads- och tidseffekter minimeras. Våra tjänster för grönt byggande kan utföras i kombination med våra tjänster för avfall, energi, materialanskaffning, socialt värde och rapportering.

grona-byggnader

Våra tjänster sträcker sig över alla sektorer och omfattar vanligtvis en kombination av strategi och planering, design och konstruktion samt förvaltning av byggnader i bruk och i slutet av deras livslängd.

Våra tjänster för strategi och design för grönt byggande:

  • Ekodesign och innovation – integrering av materialåtervinning och energieffektivitet i infrastrukturens utformning och funktionalitet samt bedömning av konstruktionsvarianter eller nya tillämpningar. Detta kan också omfatta utformning av byggnader eller utrymmen med välbefinnande i åtanke.
  • Utveckling av sektorspecifika standarder – säkerställer att dina unika frågor och krav beaktas.
  • Upphandling, rådgivning och stöd – genomförande av ISO 20400:2017 Hållbar upphandling, BES6001, The Framework Standard for Responsible Sourcing.
  • Miljöledningsplaner för byggnation (Construction Environmental Management Plans, CEMP) – för att uppfylla miljötillsynsmyndigheternas planeringskrav eller specifika avtalsförpliktelser som fastställts av byggherrar.
  • Certifiering av system – inklusive branschspecifika system som BREEAM, LEED, EDGE eller Ska Ratings.

Vi arbetar med kunder från institutionella investerare till sjukhus, sociala och privata bostäder till detaljhandel, infrastruktur och kommersiella fastigheter för att hjälpa dem med grön design och förbättra deras varumärkesrykte.

TA REDA PÅ MER OM HUR DU KAN FÖRBÄTTRA DITT VARUMÄRKES RYKTE.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.