Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Integration och genomförande av ledningssystem - Anthesis Sverige

Integration och genomförande av ledningssystem

Stöd till IT-orienterade anställda inom olika hållbarhetsområden.

De flesta organisationer använder stora ERP-system, som Oracle eller SAP, för att täcka kärn- och standardprocesser för ekonomi, hantering av leveranskedjan och logistik. Utöver dessa har de mindre och skräddarsydda system inom sina affärsenheter, som ofta kan vara enkla Excel- och Word-kalkylblad. För att öka effektiviteten och undvika risker i samband med efterlevnad är det avgörande för ett företag att fullt ut förstå strategin, kraven, processflödena, datastrukturerna och programvarulandskapet för en affärsenhet och dess hållbarhetskrav.

Vi stöder IT-orienterade anställda, som arbetar inom alla sektorer, som letar efter mjukvarutäckning, optimering av affärsprocesser och förbättrade datastrukturer inom olika hållbarhetsområden.

För större projekt kan Anthesis tillhandahålla tjänster för outsourcing av affärsprocesser dygnet runt. Vi utnyttjar en kombination av projektledningsteam i landet, sakkunniga experter och tekniska analytiker och konsultresurser utomlands.

Hur vi integrerar ledningssystem i din programvara

  • Att få ut maximalt värde ur befintlig infrastruktur och omfördela vinsterna för att bygga för framtiden.
  • Utveckling av en färdplan för system och en genomförandeplan som bygger på kundens specifika behov.
  • Vi bygger anpassade verktyg för att hantera och rapportera om hållbarhetsfrågor som energi, avfall och koldioxid.
  • Tillhandahållande av vissa eller alla programdelar som en förvaltande tjänst (ibland kallad outsourcing av affärsprocesser).

LÄS MER OM VÅR TEKNIK

 

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.