Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kund-, konkurrent- och marknadsinsikter och benchmarking - Anthesis Sverige

Kund-, konkurrent- och marknadsinsikter och benchmarking

Ledning av kunderna genom en benchmarkingbedömning som omfattar bästa praxis.

Benchmarking bidrar till att bygga starkare företag. Om det görs på ett bra sätt kan det ge underlag för nya strategier, produkter eller tjänster, identifiera sårbarheter och trender samt förbättra marknadens motståndskraft och prestanda. Ökade konsumentkrav och de ökande effekterna av klimatförändringarna gör benchmarking allt viktigare.

Vi leder kunderna genom en benchmarkingbedömning som omfattar bästa praxis inte bara när det gäller hållbarhet, utan även ekonomiska, sociala och etiska krav.

Efter att ha utvärderat din benchmarkbedömning kan du börja utforma dina strategier för koldioxid och växthusgaser.

TA REDA PÅ MER OM STRATEGIER FÖR MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPP.

Våra tjänster för kund-, konkurrent- och marknadsinsikter och benchmarking

Vi benchmarkar kundernas och utvalda konkurrenters affärsresultat med hjälp av en omfattande uppsättning ledande metoder för program för miljömässig och social hållbarhet. Vi bedömer också hur kunderna och deras konkurrenter kommunicerar effekterna och fördelarna med hållbarhet.

Dessa förklaras inom ramen för bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala trender, t.ex. klimatförändringar, urbanisering, inkomstjämlikhet och tillgång till naturresurser, och belyser de risker och möjligheter som kan uppstå.

Hur vi gör det

  • Fastställande av mål – vi omvandlar era mål och ambitioner för benchmarkingprocessen till konkreta mål.
  • Identifiering av jämförelsegrupper – vi samarbetar med dig för att fastställa de mest tillämpliga jämnåriga eller branschledande organisationerna inom och utanför din sektor som vi ska basera vår forskning på, med hänsyn till varumärken, geografi och storlek.
  • Undersökning av bästa praxis – vi använder oss av skrivbordsundersökningar och engagemang från intressenter för att hitta exempel på bästa praxis som skulle kunna få en mätbar inverkan för kunderna, och ser alltid till att våra rekommendationer är genomförbara.
  • Presentera affärsidén – vi presenterar en stark affärsidé för förändring för din ledningsgrupp och lägger fram resultaten från vår forskning i en rapport som är lätt att förstå.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.