Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strategier för minskning av koldioxidutsläpp - Anthesis Sverige

Strategier för minskning av koldioxidutsläpp

Att gå längre än konventionella resolutioner för att åstadkomma absoluta minskningar

Att fastställa strategier för minskning av växthusgaser och identifiera möjligheter till minskning av koldioxid- och vattenavtryck har blivit en vanlig praxis för många företag. Men eftersom utsläppen fortsätter att öka och nått den högsta nivån på 3 miljoner år är det uppenbart att det krävs ett seismiskt skifte i vårt sätt att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Anthesis kan hjälpa dig att utveckla meningsfulla strategier för koldioxidminskning som har en kvantifierbar inverkan på dina Scope 1-, 2- och 3-utsläpp. I stället för att utveckla en strategi som bygger på förväntade utsläppsminskningar går vi längre än konventionella ambitioner för att åstadkomma absoluta minskningar.

Att minska ditt koldioxidavtryck är inte bara en fråga om efterlevnad eller rykte. Vårt arbete för Unite Students identifierade cirka 150 miljoner pund i besparingar under hela livstiden som kan uppnås om alla rekommenderade hållbarhetsåtgärder genomförs.

Våra strategier för minskning av koldioxid och växthusgaser omfattar följande:

  • Målsättning – vi kan hjälpa er att beräkna era baslinjeutsläpp med hjälp av verktyg som Footprinter och utveckla realistiska mål i linje med beprövade ramar som CDP och Science Based Targets. Vi kan också lämna in era mål till dessa ramverk för er räkning.
  • Hotspot-analys – med hjälp av din baslinje kan vi identifiera hotspots i din verksamhet och leveranskedja som har den största potentialen för minskade utsläpp av växthusgaser.
  • Förbättrad effektivitet – vi ger strategisk rådgivning om energi, avfall och vatten och genomför energieffektivitetsåtgärder på plats.
  • Upphandlingsgranskningar – vi kan analysera de varor, tjänster eller nyttigheter som ni använder och vid behov ge rekommendationer om lämpliga alternativ.
  • Kompensation – vi använder vårt Clean CO2-verktyg för att hjälpa dig att neutralisera din påverkan och investera i projekt som kompenserar dina utsläpp.
  • Efterlevnad av lagstiftning – vi förbereder dig för nuvarande och framtida scenarier för efterlevnad av lagstiftning. Detta kan inkludera landspecifika system som Energy Company Obligation (ECO) i Storbritannien och Federal Carbon Pricing Scheme i Kanada.
  • Efterlevnad av lagstiftning – vi förbereder dig för nuvarande och framtida scenarier för efterlevnad av lagstiftning. Detta kan inkludera landspecifika system som Energy Company Obligation (ECO) i Storbritannien och Federal Carbon Pricing Scheme i Kanada.

TA REDA PÅ MER OM HUR DU KOMPENSERAR DITT KOLDIOXIDAVTRYCK.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.