Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RE100 Färdplan för förnybar energi - Anthesis Sverige

RE100 Färdplan för förnybar energi

Målet är att uppnå 100 procent förnybar energi genom några av världens ledande organisationer.

Anthesis Tableau

Vi kombinerar toppmoderna datavisualiserings- och analysverktyg med ämneskunskap för att presentera dina data eller din färdplan som handlingsinriktade insikter.

Climate Groups kampanj Renewable Energy 100 (RE100), i samarbete med CDP, syftar till att uppnå 100 procent förnybar energi genom ambitiösa och framåtblickande åtaganden från några av världens ledande organisationer.

Anthesis har hjälpt en rad företagskunder att sätta upp ambitiösa mål för förnybar energi, både som en del av ett bredare engagemang för vetenskapligt baserade mål och som ett engagemang för RE100-initiativet. Vårt stöd tar hänsyn till de drivkrafter, unika utmaningar och möjligheter som ett företag står inför när det övergår till en framtid med förnybar energi.

Våra tjänster för kartläggning av 100 % förnybar energi:

  • Desktopbaserad forskning för att underbygga din färdplan för förnybar energi med robusta, sektorsövergripande data.
  • Samarbete med interna intressenter för att fastställa mål för energi och förnybara energikällor, som utvecklas i enlighet med RE100-ramen och andra tillämpliga metoder.
  • Samverkan med kunder och deras leverantörer för att börja spåra deras miljöprestanda.
  • Fastställande av omedelbara mål och identifiering av kunskaps- och kommunikationsluckor inom leveranskedjan.
  • Beräkning av utgångsdata för energianvändning och tillämpliga branschcertifieringar.
  • Samarbete med leverantörer för att ta reda på om de har kommunicerat med sina egna leverantörer om miljöfrågor.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA ENERGITJÄNSTER

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra platser