Utvärdering av Science Based Targets (SBT)

Fastställande av SBT-mål för att identifiera hur utsläppen ska minskas hos företag

Utveckling av Science Based Targets

Anthesis tillhandahåller heltäckande konsultstöd för Science Based Targets (SBT) för företag under hela processen att utveckla vetenskapligt baserade mål, genom målvalidering, kommunikation, genomförande och uppföljning av framsteg.

Mål som är inriktade på 1,5 grader Celsius gör det med målet att uppnå nettonollutsläpp senast 2050 eller tidigare. Om du vill veta mer om SBT kan du besöka vårt bibliotek med Science Based Targets.

Detta är det avgörande decenniet för klimatåtgärder, en tidpunkt där vi måste vidta meningsfulla åtgärder för att få klimatförändringarna under kontroll och komma på rätt spår för att nå temperaturmålet på 1,5 grader Celsius i Parisavtalet. Science Based Targets ger företagen den stringens som krävs för att minska utsläppen, förbättra anseendet och skydda sina resultat.

KONTAKTA OSS

Värdet av att fastställa Science Based Targets

Övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp pågår och accelererar globalt, med nästan 1 000 företag (i september 2020) som vidtar vetenskapligt baserade klimatåtgärder genom att åta sig att fastställa Science Based Targets (SBT). Genom att sätta upp SBT-mål kan företag komma på rätt spår och framtidssäkra sin tillväxt. Det är också en av de bästa metoderna för att offentligt kommunicera ett företags åtagande att vara en ledande företagspartner i arbetet med att begränsa effekterna av klimatförändringen. Att fastställa Science Based Targets ger dessutom en mängd affärsfördelar och kan underlätta ett förbättrat engagemang hos leverantörerna.

Detta landskap är dynamiskt och utvecklas ständigt i takt med klimatforskningen. Med det slutliga målet att minska de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna anpassar vissa företag sina målambitioner till 1,5 grader Celsius, medan andra siktar ännu högre med djärvare åtaganden att helt neutralisera sina koldioxidutsläpp. Att göra dessa åtaganden och fastställa mål är utmärkta första steg, men den årliga  mätningen och rapporteringen av framstegen i förhållande till de strategiska målen är ännu viktigare.

Konsulttjänster för Science Based Targets

Vi utför de analyser som krävs för att ett företag ska kunna uppnå sitt SBT: våra experter väljer den bästa metoden, samlar in och analyserar deras viktigaste prestationsmått, rekommenderar och utvärderar målalternativ för att minska deras operativa och värdekedjebaserade växthusgasutsläpp och testar genomförbarhetsstrategier för att uppnå dem.

Vårt team möjliggör också de affärsprocesser som krävs för att SBT ska lyckas: vi stöder intern granskning av målen av deras relevanta affärsfunktioner och slutligt godkännande från högsta ledningen som inkluderar de rekommenderade strategierna för att framgångsrikt genomföra och uppnå deras vetenskapligt baserade mål.

Science Based Targets – mätning av framsteg och rapportering

Anthesis stödjer genomförandet av målen genom att tillhandahålla skräddarsydda processer för att kommunicera med viktiga intressenter inom företaget och i hela dess värdekedja. Anthesis stöder också SBT-rapporteringen genom att årligen spåra och rapportera framstegen i förhållande till målet.

Läs mer

Lyssna på vår SBT-podcast (engelska)

Ta reda på hur vi kan stödja dina ambitioner för Science-Based Targets.

Våra konsulttjänster för Science Based Targets:

  • Hjälper dig att välja ett tillvägagångssätt för att sätta upp mål, oavsett om det är sektorsbaserat, absolut eller ekonomiskt.
  • Modellering av nuvarande klimatprestanda och prognostisering av “business as usual”-prestanda.
  • Utvärdering av initiativ för att minska utsläppen och test av genomförbarheten av föreslagna målalternativ, tidsramar och strategier.
  • Fastställande av Science Based Targets i linje med det mest ambitiösa minskningsscenario som är möjligt och erhållande av internt ledningsstöd och godkännande för ett genomförandeprogram.
  • Inlämning till Science Based Targets initiativ för validering och stöd i valideringsprocessen.
  • Utvärdering av minskningsmetoder och affärsverksamhet för att identifiera hotspots.
  • Årligen se över målen och framstegen.

Genom att vidta åtgärder nu kan du ligga steget före framtida politik och bestämmelser för att begränsa koldioxidutsläppen, inspirera och visa ledarskap i hela din värdekedja och hos dina intressenter samt framtidssäkra din verksamhet för en värld i snabb förändring.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.