Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ansvarsfulla inköp och material - Anthesis Sverige

Ansvarsfulla inköp och material

Analys av efterlevnad, risk och ansvar när det gäller inköp

Ansvarsfulla inköp är mer än bara en fråga om hållbarhet och rykte. Det är ett av de första stegen mot att nå nettonoll och kan gynna försörjningsmöjligheter och minska utvinningen av råvaror. Anthesis tjänster täcker många aspekter av efterlevnad, risk och ansvar och sträcker sig från inledande engagemang till utvärdering.

Inom två månader efter det att Anthesis anlitades, granskades Steadman’s av Intertek och uppnådde framgångsrikt ett ”gott” betyg i BES 6001 Framework Standard for Responsible Sourcing-certifieringen.

Våra tjänster för ansvarsfulla material och inköp:

  • Analys av alternativa material – identifierar möjligheter att förbättra eller ersätta användningen av råfibrer med alternativ, t.ex. sekundära eller återvunna material.
  • Leverantörsdeklarationer och diversifiering – samarbete med leverantörer och uppgifter om leveranskedjan i efterföljande led för att erhålla deklarationer och diversifiera det sätt på vilket material anskaffas.
  • Certifiering – stöd till organisationer för att erhålla certifiering för beprövade ramverk som BES 6001.
  • Produktdesign – med hjälp av verktyg som Footprinter för att integrera principer för grön design i de tidiga skedena av produktutvecklingen.
  • Överensstämmelse med modernt slaveri – hjälper organisationer att hantera etiska problem genom att följa bestämmelserna om modernt slaveri.
  • Överensstämmelse med konfliktmineraler – samla in och validera alla uppgifter om konfliktmineraler från leveranskdjan, utföra riskbedömningar och förbereda obligatoriska informationsrapporter till Securities and Exchange Commission.
  • Alla våra tjänster kan tillhandahållas som ett förvaltat program för att uppfylla eller överträffa kundernas krav när det gäller alla aspekter av hållbarhet.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.