Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Granskningar av produktöverensstämmelse - Anthesis Sverige

Granskningar av produktöverensstämmelse

Håller produkter i överensstämmelse med statliga bestämmelser och kundernas krav.

Att uppfylla ny lagstiftning kan vara en utmaning för många företag. Världsomfattande regleringar och kundkrav ökar snabbt, och interna team kämpar för att få en korrekt och framtidssäkrad efterlevnad i takt med förändringarna.

Anthesis team för produktöverensstämmelse består av projektledare, sakkunniga, mjukvaruutvecklare och vårt team för outsourcade tjänster. Vi har djup branscherfarenhet och utmärker oss genom att förstå verksamhetens mål, leverera kostnadseffektiva tjänster och implementera rätt IT-lösningar för att automatisera compliance-hanteringen.

Medan vårt analytiska erbjudande bygger på att hjälpa organisationer att förstå sina krav på efterlevnad och hur de bäst kan uppfylla sina skyldigheter, stöder vi också regeringar och organ inom den offentliga sektorn för att genomföra policyförändringar i linje med bästa praxis från hela världen.

ACDC

Anthesis Compliance Data Collection är ett kostnadsfritt kalkylbladbaserat verktyg som underlättar datainsamling och konvertering mellan industristandardformat, inklusive IEC 62474, IPC 1752 v1.1 och IPC 1752A. Verktyget undanröjer de vanliga hindren för ett effektivt datautbyte och främjar återanvändning av deklarationer i hela leveranskedjan. Anthesis CDC är IPC1752A-certifierad.

Våra revisionstjänster för produktöverensstämmelse omfattar följande:

  • Utökat producentansvar för företag – vi hjälper flera branscher att förstå och beräkna sina EPR-skyldigheter i hela värdekedjan.
  • Utökat producentansvar för beslutsfattare – vi utför forskning, analyser och modellering för att hjälpa beslutsfattare att förstå effekterna och möjligheterna av nya och uppdaterade regleringar.
  • Efterlevnad av modernt slaveri – vi hjälper organisationer att ta itu med samhälleliga problem genom att följa lagstiftning som Modern Slavery Act 2015.
  • Bedömning av konfliktmineraler – vi samlar in och validerar alla uppgifter om konfliktmineraler från leveranskedjan, utför riskbedömningar och förbereder obligatoriska informationsrapporter för Securities and Exchange Commission. Detta kan göras med hjälp av Anthesis verktygssvit för insamling av data om produktöverensstämmelse (Product Compliance Data Collection).
  • Kemikaliereglering – vi identifierar optimala vägar för att uppnå licens till marknaden för tillverkare och formulerare av produkter, med hänsyn till befintliga och nya regelverk som REACH, TSCA, K-REACH med mera.
  • WEEE- och avfallsreglering – vi ger råd om konsekvenserna av branschreglering samtidigt som vi hjälper kunderna att följa de riktlinjer som är specifika för deras sektor.
  • Tvister om avfallskriminalitet – vi hjälper kunder att hantera kommersiella tvister och agerar som expert eller oberoende vittne.

Ta reda på mer om våra:
LÖSNINGAR FÖR PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE
TJÄNSTER FÖR UTÖKAT PRODUCENTANSVAR

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.