Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kemikaliehantering - Anthesis Sverige

Kemikaliehantering

Med över 15 års erfarenhet av hållbar kemi erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för kemikaliehantering för att stödja organisationer över hela världen.

Det finns cirka 100 000-200 000 olika kemiska ämnen (inklusive polymerer) som handlas mellan företag och i våra vardagsprodukter. Omkring 200 av dessa har redan identifierats som farliga ämnen i globala regelverk, och under de kommande tio åren kommer denna siffra troligen att stiga till 2 000.

De flesta organisationer köper kemikalier – antingen direkt eller i produkter – så det är mycket viktigt att ni förstår ert ansvar för efterlevnad och de risker som är förknippade med bristande efterlevnad. Vårt tillvägagångssätt bygger på djup sakkunskap med en kombination av erfarenhet från industrin och myndigheter för att genomföra metoder som ger meningsfulla och varaktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

För att identifiera kemikalier som potentiellt skulle kunna utgöra ett problem för Target Corporations leveranskedja tog Anthesis fram en omfattande kemikalielista som bestod av 23 listor med restriktioner från icke-statliga organisationer, industrier och tillsynsmyndigheter som var representativa för Target:s produktmix.

Våra tjänster för kemikaliehantering:

  • Överensstämmelse med regelverken – inklusive rådgivning, klassificering, REACH, Endast representation och anmälningstjänster.
  • Stöd avseende ”target substances” – inklusive konsult- och rådgivningstjänster, spårning av särskilt farliga ämnen (SVHC) och stöd för TSCA-reformen.
  • Hållbar upphandling, grön kemi, kemikaliehantering och ”gröna påståenden”.
  • Andra tjänster – hantering av förorenade material, rådgivning om säkert bortskaffande och arbete i enlighet med Montreal- och Kyotoprotokollen.
  • Anthesis har över 15 års erfarenhet av att erbjuda ett brett utbud av tjänster och lösningar för kemikaliehantering för att stödja organisationer som arbetar över hela världen.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.