Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Utökat producentansvar - Anthesis Sverige

Utökat producentansvar

Säkerställa att produkter uppfyller globala bestämmelser och fastställa tydliga strategier för att uppnå fastställda standarder.

Vilka är fördelarna med ett förbättrat utökat producentansvar?

  • Nya marknader, produkter och tjänster
  • Större profil
  • Förbättrad motståndskraft för företag
  • Möjligheter till besparingar och effektiviseringar

Hållbara produkter är ett alltmer vanligt företagskrav. Förutom de rättsliga frågorna kan det leda till betydande affärsrisker om man bortser från komponenternas och materialens ursprung, hanteringen av giftiga och skadliga ämnen och hållbarhetseffekterna av konsumtion, bortskaffande och återvinning.

Våra tjänster för utökat producentansvar:

Anthesis är strategiskt placerad på nyckelmarknader i hela värdekedjan för att möta de specifika behoven hos flera olika industrier. Vår expertis inom rådgivning om utökat producentansvar, ibland känt som produktförvaltning, kan delas in i tre huvuddelar – efterlevnad, genomförande och “thought leadership”.

  • Compliance – inkluderande ansvarsfulla inköp inklusive krav på due diligence för konfliktmineraler, hantering och analys av data om att leverantörernas material överensstämmer med kraven samt hantering av återtagningstjänster för produkter och förpackningar från dataanalys till rapportkonstruktion och inlämning av myndighetsdata.
  • Genomförande – utveckling av innovativa och nyskapande affärsmodeller, hantering av outsourcing av affärsprocesser och integrering av programvara och system.
  • Thought leadership – analys och rapportering, forskning och utveckling samt strategisk kommunikation.

Våra tjänster för produktförvaltning säkerställer att produkterna uppfyller globala bestämmelser och definierar tydliga strategier för att uppnå fastställda standarder. Vi erbjuder också konsekvensbedömningar av produkters hållbarhet som en del av våra tjänster för att hjälpa företag att skapa bättre och mer hållbara produkter.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA KONSEKVENSBEDÖMNINGAR AV PRODUKTERS HÅLLBARHET.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.