Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lösningar för produktöverensstämmelse - Anthesis Sverige

Lösningar för produktöverensstämmelse

Levererar pålitliga lösningar för hantering av produktöverensstämmelse, rådgivning och IT-lösningar för att stödja hållbara affärer.

Din pålitliga produkt partner för lösningar för lag och regelefterlevnad

Vi erbjuder en komplett lösning för produktöverensstämmelse. Anthesis specialistteam för produktöverensstämmelse består av projektledare, ämnesexperter, mjukvaruutvecklare och vårt team för outsourcingtjänster. Vi har djup branscherfarenhet och utmärker oss genom att förstå verksamhetens mål, leverera kostnadseffektiva tjänster och implementera rätt IT-lösningar för att automatisera systemen för hantering av efterlevnad.

Tjänster för produktöverensstämmelse

OUTSOURCING AV AFFÄRSPROCESSER
Vårt team av tekniska analytiker samarbetar med er leverantörskedja för att samla in och validera uppgifter om materialsammansättning och dokumentera produktöverensstämmelse och hållbara affärsmodeller.

SYSTEMIMPLEMENTERING
Leverera löpande, snabb kommunikation för att stödja leverantörer med vägledning och omfattande tränings- och utbildningsresurser.

KONSULTTJÄNSTER

Vi är branschexperter inom RoHS, REACH, konfliktmineraler och globala produktrelaterade miljöbestämmelser och hållbarhetskrav.

Ladda ner verktyget för insamling av data om överensstämmelse med Anthesis

    I Agree To The Terms And Conditions

Outsourcing av affärsprocesser

Via vårt globala leveransteam erbjuder Anthesis outsourcing-tjänster för företagsprocesser dygnet runt. Vi utnyttjar en kombination av projektledningsteam i landet, sakkunniga och tekniska konsultresurser i Manila, Filippinerna, för att leverera de bästa resultaten för våra kunder, till rätt prisnivå.

Insamling av data om efterlevnad med hjälp av ACDC
Anthesis konsulter driver en outsourcing av affärsprocesser för att samla in och validera fullständig materialinformation (FMD) för komplexa elektromekaniska produkter. ACDC, vårt IPC-1752A-kompatibla datainsamlingsverktyg, används av våra kunders leverantörskedjor för att skapa FMD-deklarationer och samla in labboratorierapporter. Hela processen automatiseras med hjälp av Anthesis programvara och verktyg för produktöverensstämmelse för att validera överensstämmelsen och förbereda dataanalysrapporter för kunderna.

Hantering av konfliktmineraler
Anthesis tillhandahåller end-to-end-tjänster för kontroll av konfliktmineraler till stora tillverkare av elektronikutrustning. Inom ramen för outsourcingavtal samlar vi in och validerar alla data om konfliktmineraler från leverantörskedjan, utför riskbedömningar, utvecklar kundrapporter och förbereder obligatoriska informationsrapporter för Securities and Exchange Commission. Alla uppgifter utförs med hjälp av Anthesis eget verktyg.

Utbyte av delar och hantering av uttjänta produkter

Anthesis integrerar hantering av reservdelsersättning och slutanvändning (EOL) direkt i processen för insamling av data om efterlevnad. Tillverkarna kan ange ändringar av artikelnamn och nummer tillsammans med sina deklarationer om överensstämmelse.

Inskolning och utbildning av leverantörer

Vi tillhandahåller leverantörsinskolningstjänster för stora tillverkare av konsumentelektronikprodukter. Anthesis ansvarar för att bygga upp leverantörernas kapacitet att tillhandahålla korrekta FMD-deklarationer och öka andelen FMD-sändningar för leverantörer som har blivit inskolade i ett FMD-program. Våra uppgifter omfattar detaljerade FMD-granskningar, rådgivning till leverantörer om hur de korrekt identifierar material som används i deras produkter och tillhandahållande av löpande helpdeskstöd till leverantörer.

världen

Genomförande av system för förvaltning av lag och regel efterlevnad

Anthesis verktyg för insamling av uppgifter om lag- och regelefterlevnad

Anthesis CDC-formulär (Anthesis Compliance Data Collection) är ett kostnadsfritt kalkylbladbaserat programvaruverktyg för att underlätta datainsamling och konvertering mellan branschstandardformat, inklusive IEC 62474, IPC 1752 v1.1 och IPC 1752A. Verktyget undanröjer vanliga hinder för ett effektivt datautbyte och främjar återanvändning av deklarationer i hela leveranskedjan. Anthesis CDC är IPC1752A-certifierad. Se våra referenser på IPC:s webbplats.

Implementerig av företagssystem
Anthesis kan vara er partner för implementering av företagssystem. Vi tar kunderna genom en beprövad livscykel för genomförandet, inklusive projektförberedelse, planeringsfas, snabb utveckling, slutförberedelse och driftsfas, för att säkerställa framgång och kvalitet.

Anthesis produkter för överensstämmelse
ACS (Anthesis Compliance Suite) är ett webbaserat system som kompletterar era befintliga företags ERP- och PLM-baserade plattformar och möjliggör ett effektivt utbyte av data om produktöverensstämmelse och konfliktmineraler. Finns endast tillgängligt som en kombinerad BPO+ACS-lösning och tar efterlevnadshanteringen till den ultimata nivån av kvalitet och automatisering.

city

Konsulttjänster för produkter

Konsultattjänster om efterlevnad av lag och regelkrav för material och kemikalier
Vår expertis inom rådgivning om efterlevnad omfattar materialöverensstämmelse (RoHS, REACH, WEEE, förpackningar, batterier och liknande bestämmelser över hela världen) och kemikalieöverensstämmelse (REACH-registrering, TSCA, CLP, Prop 65 och andra). Våra rekommendationer baseras på lagstadgade krav och bästa praxis från ledande OEM:er och tillverkare. Dessutom är vi experter på alla centrala processer för produktförvaltning och cirkulär ekonomi.

Produkt + Försörjningskedja
Anthesis har djupgående expertis när det gäller att mäta och förbättra produkt- och leveranskedjans miljöprestanda. Våra kompetenser omfattar produktfotavtryck, hållbar kemi, hållbarhet i försörjningskedjan, socialt ansvarstagande, riskbedömning och riskreducering i försörjningskedjan samt eliminering av avfall genom tillämpning av metoder för cirkulär ekonomi.

Spårning av regleringar
Vi följer produktrelaterade miljöbestämmelser över hela världen. Vi håller er informerad om den utveckling som påverkar era produkter i de regioner där de säljs och ger branschstödda rekommendationer om kostnader.

Vill du veta mer?    KONTAKTA OSS

Anthesis verktyg för insamling av data om lag- och regelefterlevnad

Anthesis Compliance Data Collection (ACDC) är ett kostnadsfritt kalkylbladbaserat verktyg för att underlätta datainsamling och konvertering mellan branschstandardformat. Detta inkluderar IEC 62474, IPC 1752 v1.1 och IPC 1752A.

Verktyget undanröjer de vanliga hindren för ett effektivt datautbyte och främjar återanvändning av deklarationer i hela leveranskedjan.
ACDC är IPC1752A-certifierad. Se våra referenser på IPC:s webbplats.
För mer information, fyll i formuläret nedan så kontaktar en representant er under nästa arbetsdag.

    I Agree To The Terms And Conditions

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.