Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Resurseffektivitet och avfallsanalyser - Anthesis Sverige

Resurseffektivitet och avfallsanalyser

Maximering av användningen av råvaror med minsta möjliga avfall bör vara normal affärspraxis.

Att använda resurserna effektivt är en god affärsidé. Att maximera användningen av råvaror, produkter och andra tillgångar för att fungera effektivt, med minsta möjliga avfall och kostnader bör vara normal affärspraxis i de flesta organisationer.

Anthesis-teamet har omfattande erfarenhet av cirkulär ekonomi och har hjälpt avdelningar, organisationer, handelsorganisationer och andra organisationer att värdera sin resursförbrukning och identifiera vägar till effektivitet. Vår expertis omfattar produkt- och förpackningstillverkning, livsmedels- och dryckesindustrier, detaljhandel, hotell- och restaurangbranschen samt grossistverksamhet.

sopbil

Vi hjälper regeringar att utforma och genomföra cirkulära politiska åtgärder. Till exempel har vårt digitala verktyg för spårning av avfall varit på kort lista i Defra’s GovTech Catalyst-tävling. Vastums kostnadsfria system kommer att digitalt registrera alla avfallsrörelser och spåra avfallet från producent till slutdestination och öde.

Hur vi analyserar resurseffektivitet och avfall

  • Avfallskartläggningar – vi utvärderar avfallsmängden i din verksamhet och leveranskedja och identifierar samtidigt hotspots och områden för förbättring. Vår erfarenhet gör det också möjligt för oss att fastställa baslinjer och realistiska mål.
  • LEAN-effektivitetsgranskningar – med hjälp av våra Six Sigma-utbildade kollegor analyserar vi missade möjligheter och risker i samband med ineffektiva tillverkningsprocesser och affärsverksamheter för att informera om program för förändringshantering.
  • Avfall, återvinning och sekundära råvaror – vi granskar befintliga avtalsvillkor, avgifter och marknadspraxis för att rekommendera nya och ibland innovativa sätt att leverera mer material genom den cirkulära ekonomin.
  • Analys av material-, resurs- och avfallsdata – vi genomför marknadsbedömningar, tillhandahåller due diligence vid investeringar och förvärv och utformar spårbarhets- eller policyinnovationsåtgärder.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.