Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Utvärdering av produkters hållbarhet - Anthesis Sverige

Utvärdering av produkters hållbarhet

Hjälper varumärkesägare att skapa bättre och mer hållbara produkter

Med ökande konsumentkrav och ökad tillsyn känner varumärkesägare pressen att anpassa sitt produktsortiment till mer hållbara, återvinningsbara och återanvändbara alternativ. Många har satt upp ambitiösa mål, medan andra har gått samman med icke-statliga organisationer för att ta itu med befintligt avfall. Det övergripande målet är dock tydligt: varumärkesägare måste skapa bättre produkter.

Anthesis Groups erbjudande är unikt. Vår kombination av expertis i världsklass och avancerad teknik gör det möjligt för oss att leverera tydliga insikter som gör det enkelt att göra hållbara val. Vårt team ser till att du undviker oavsiktliga konsekvenser och balanserar ditt koldioxidavtryck med material som är bättre för miljön.

green-design

Skapa kraftfulla anslagstavlor för ledningen som visualiserar dina hållbarhetshotspots på verksamhets-, produkt- eller affärsenhetsnivå med hjälp av vårt partnerverktyg Footprinter. Detta kan omfatta analys av element som kol, vatten, avfall, matavfall, energi och förpackningar.

Våra bedömningar av produkters hållbarhetseffekter omfattar följande:

  • Upphandlingsanalys – vi granskar utgifter och försäljningsdata för att utvärdera hållbarhetseffekten av din produktportfölj. Denna baslinje kan ge bevis för att stödja program för förändringshantering och informera om målformulering.
  • Hotspotting av risker och möjligheter – ofta utförs detta tillsammans med en inköpsanalys, där vi identifierar era största effekter i förhållande till volym eller intäkter. Detta kan innefatta fokuserade bedömningar av produkter i din leveranskedja som innebär större risker eller möjligheter.
  • Footprint och livscykelanalyser – vi utvärderar miljöpåverkan från dina produkt- och förpackningsval. Genom att använda en uppsättning programvaruverktyg för att maximera datakvaliteten kan vårt team hjälpa dig att göra hållbara val för dina kunder och krav. Vi kan använda ett antal interna verktyg och partnerverktyg, inklusive Footprinter, och är licensierade distributörer av SimaPro-programvaran.
  • Kostnadsnyttoanalys (Cost Benefit analys) – vi beräknar avkastningen på investeringar med hjälp av miljömässiga, sociala och ekonomiska indikatorer. Vår verksamhet kan omfatta frågor om reglering eller efterlevnad samt forskning och utveckling av nya alternativ, möjligheter och innovationer.
  • Marknadsinsikter – vi utvärderar marknaden och konkurrenternas situation för att säkerställa efterlevnad och ledarskap inom sektorn. Dessa granskningar används ofta av våra kunder för att informera om lösningar och målsättningar.
  • Mätvärden för cirkulär ekonomi – vi skapar produkt- och företagsdatamängder med hjälp av skräddarsydda eller allmänt tillgängliga verktyg för cirkulär ekonomi, t.ex. de som anpassats till Ellen MacArthur Foundation.

LÄS MER OM VÅRA VERKTYG FÖR CIRKULÄR EKONOMI.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.