Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbarhetsstrategi + Styrning Services - Anthesis Sverige

Hållbarhetsstrategi + Styrning

Hjälper organisationer att definiera holistiska hållbarhetsstrategier som driver resultat och bygger motståndskraft.

Beprövad metod

Vi utvecklar hållbarhetsstrategier som är skräddarsydda för varje enskild kunds behov. Vi börjar med beprövade bedömningar som prioriterar frågor, identifierar risker och möjligheter och klargör affärsidén. Vi hjälper dig att definiera en vision och mål och lägger grunden för ett framgångsrikt genomförande med hjälp av en färdplan och ett styrningssätt.

Rubix

 

Strategi för hållbarhet

Anthesis arbetar med kunder över hela världen för att skapa effektiva styrningsstrukturer som är skräddarsydda för att fungera för varje företag. Vår strategi för att skapa och genomföra hållbarhetsstrategier hjälper dig att utveckla en heltäckande strategi som stöder dina affärsmål och framtida ambitioner. Vi har hjälpt ledande organisationer att förstå, prioritera och strukturera sina strategier för hållbarhet för att bygga motståndskraft och uppfylla strategiska affärsmål.

Referenser

Aritzia samarbetade inledningsvis med Anthesis för att fastställa vår miljöbaslinje - vilket visade vilka områden vi skulle fokusera på i vår hållbarhetsstrategi. En del av denna process innefattade att använda RiskHorizon™ för att bedöma var och vilka de sannolika riskerna är i våra råvaruförsörjningskedjor. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med klädteamet för att stödja våra mål.


Direktör för företagsansvar, Aritzia
Aritzia

Anthesis har samarbetat med Tesco de senaste åren. Bland en rad projekt har Anthesis stött och underlättat leverantörsnätverksplattformen, som främjar kommunikation och stimulerar diskussion och kunskapsutbyte mellan Tesco och våra leverantörer.

Carmen Chan
Senior Sustainability and Fabric Manager, Tesco
F&F (Tesco)

Jag har arbetat med en handfull ledande konsultföretag i olika projekt, men Anthesis-teamet har verkligen gett mig och vår verksamhet det största värdet. De tillhandahåller en enastående servicenivå som är inriktad på problemlösning, samarbete och kapacitetsuppbyggnad, något som få andra konsulter verkligen kan leverera.

Emilio Tenuta
Senior Vice President för hållbarhetsfrågor, Ecolab
Ecolab
Strategi i praktiken

Vi utvecklar skräddarsydda metoder för varje kunds behov och börjar med beprövade bedömningar som klargör affärsidén, prioriterar frågor och identifierar risker och möjligheter. Vi hjälper er att definiera en vision och sätta upp mål, samtidigt som vi lägger grunden för ett framgångsrikt genomförande genom kvalificerade färdplaner och styrningsmetoder. Genom en robust hållbarhetsstrategi kan ni minska slöseriet, minska riskerna och underlätta värdeskapande.

Vi har omfattande expertis inom utveckling och genomförande av hållbarhetsstrategier, med en bevisad förmåga att driva omvandling samtidigt som vi anpassar oss till bredare affärsmål. Vi är ledande när det gäller att förstå hur nya regler och trender kan påverka din verksamhet och kan använda en uppsättning modeller och verktyg för att ge branschledande rekommendationer och benchmarkprestanda.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.

Våra kontor