Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Benchmarking av konkurrenter och bästa praxis - Anthesis Sverige

Benchmarking av konkurrenter och bästa praxis

Ger dig och dina interna intressenter en tydlig och objektiv förståelse av var du står i förhållande till dina kollegor och till företagets bästa praxis.

Bästa praxis inom hållbart ledarskap utvecklas ständigt. Det som kan ha varit innovativt och gjort ert företag ledande inom er bransch för tio år sedan kan nu vara förlegat och bevis på att ni ligger efter era konkurrenter. Vår benchmarkmetod – som vi ofta skräddarsyr för specifika frågor och branscher – kan avslöja sårbarheter, lyfta fram särskiljande faktorer, identifiera nya produkt- eller tjänstemöjligheter och identifiera brister i kommunikationen.

Med hjälp av våra gedigna metoder för benchmarking och vår kunskap om företagspraxis kan vi snabbt identifiera luckor och möjligheter till förbättringar och ge er och era interna intressenter en tydlig och objektiv förståelse av var ni står i förhållande till era kollegor och till företagets bästa praxis. Vi jämför kundernas hållbarhetsprogram och prestationer, och utvalda jämnåriga företag, utifrån en omfattande uppsättning miljömässiga och sociala metoder.

När du väl har en tydlig förståelse för var du står när det gäller miljömässiga och sociala metoder kan du börja ta fram dina hållbarhetsmål därifrån.

TA REDA PÅ HUR DU TAR FRAM DINA HÅLLBARHETSMÅL.

Våra tjänster för benchmarking av konkurrenter och bästa praxis:

  • Utvärdering av hållbarhetsmognad – Vi har nyckelfärdiga och anpassningsbara metoder som utvärderar ledande metoder inom olika branscher och ger värdefulla insikter för prioriteringar och att fastställa strategier.
  • Identifiera jämförelsegrupper – Vi arbetar tillsammans med er för att fastställa den mest tillämpliga benchmarkuppsättningen, med hänsyn till konkurrenter, jämnåriga, affärspartners och branschledande företag inom och utanför din sektor.
  • Definiera bästa praxis – Vi använder vår hållbarhetsexpertis, vår erfarenhet av att stödja ledande organisationer samt forskning för att identifiera exempel på bästa praxis som är mest relevanta för er.
  • Kondensera insikterna – Vi sammanfattar våra resultat på ett tydligt och kortfattat sätt så att våra kunder snabbt kan förstå och agera utifrån de viktigaste insikterna.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.