Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Hållbarhetsmål - Anthesis Sverige

Hållbarhetsmål

Att sätta upp offentliga mål är en ledande metod för företagens hållbarhetsprogram.

Att sätta upp offentliga mål är en ledande metod för företagens hållbarhetsprogram. De är ett viktigt sätt att särskilja sig från andra företag och att på ett trovärdigt sätt kommunicera sitt engagemang för hållbarhetsförbättringar. De är också ovärderliga när det gäller att fastställa en strategisk inriktning som passar organisationen och motiverar interna intressenter. Era mål bör återspegla den överenskomna visionen och ambitionsnivån och driva framstegen i de miljömässiga och sociala frågor som identifierats som strategiskt viktiga.

Vi kan använda ramar som FN:s globala mål för hållbar utveckling för att informera och vägleda er målformuleringsprocess.

Hur vi hjälper dig att fastställa dina hållbarhetsmål:

Vi anpassar målformuleringsprocessen för varje kund, men vanligtvis:

  • Vi bedömer ert nuvarande hållbarhetsprogram och er nuvarande hållbarhetskultur och granskar det externa mållandskapet och intressenternas förväntningar.
  • Vi genomför och stöttar en eller flera workshops för att engagera interna intressenter och samla in idéer om mål, som Anthesis kompletterar och organiserar till en uppsättning alternativ.
  • Fastställa en målram, inklusive teman, tidsram, ämnen och ambitionsnivå.
  • Slutföra ramverket och fastställa kvantitativa tidsbundna mål för varje specifikt mål.

När ni har fastställt era mål bör ni börja titta på hur ni bygger upp en färdplan och en handlingsplan.

LÄS MER OM HUR ni BYGGER er FÄRDPLAN OCH HANDLINGSPLAN

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.