Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vision och ambition - Anthesis Sverige

Vision och ambition

Innan en hållbarhetsstrategi och mål utvecklas behöver många organisationer få klarhet i sin hållbarhetsvision och ambitionsnivå.

Innan en hållbarhetsstrategi och mål utvecklas behöver många organisationer få klarhet i sin hållbarhetsvision och ambitionsnivå. Det är inte alla företag som strävar efter att vara ledande i sin bransch – ambitionen påverkas av många faktorer, bland annat organisationskultur, externa intressenters påtryckningar, affärsmodell och företagsstorlek. Ni kanske har en vision om att vara en transformativ ledare inom en hållbarhetsaspekt, samtidigt som ni uppfyller grundläggande förväntningar på ansvar för andra aspekter.

Alla företag strävar inte efter att vara ledande i sin bransch – ambitionen påverkas av många faktorer.

Hur vi utvecklar din vision och ambition:

För att definiera visionen och ambitionen brukar vi:

  • Involverar er högsta ledningsgrupp och andra viktiga interna intressenter för att tillsammans skapa en vision och definiera en ambitionsnivå, som kan sträcka sig från stegvis förändring till radikal omvandling.
  • Hjälpa dem att förstå de interna och externa drivkrafterna, framtida trender, ledande metoder hos konkurrenter och partners samt affärsmodellen för förändring.
  • Presentera potentiella alternativ och underlätta ett samtal för att skapa samsyn om vart organisationen vill gå på medellång till lång sikt.

För att uppnå visionen och ambitionen för er hållbarhetsstrategi är det viktigt att implementera ledarskap och förändringshantering i er strategi.

TA REDA PÅ MER OM LEDARSKAP, STYRNING OCH FÖRÄNDRINGSLEDNING.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.