Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Anpassning till affärsidén för förändring - Anthesis Sverige

Anpassning till affärsidén för förändring

Arbeta med kunderna för att definiera hur hållbarhet bäst kan stödja deras organisation inom ramen för det nuvarande affärssammanhanget.

För att ett hållbarhetsprogram ska bli framgångsrikt måste det leverera värde för din organisation. Detta värde kan komma från en kombination av olika källor, t.ex. ökad försäljning, lägre kostnader och risker, förbättrat varumärke och bättre möjligheter att attrahera och behålla talanger. De mest effektiva hållbarhetsstrategierna anpassar sig till och stöder affärsstrategin – och är helst en integrerad del av den strategin.

Vi samarbetar med våra kunder för att definiera hur hållbarhet bäst kan stödja deras organisation i det nuvarande affärssammanhanget och hur den kan skapa och skydda värde i framtiden. När vi hjälper våra kunder att definiera sina strategier och mål engagerar vi också viktiga interna ledare i processen, genom att införliva deras perspektiv i affärsidén, skapa engagemang och utbilda dem om värdet av hållbarhet.

De mest effektiva hållbarhetsstrategierna anpassar sig till och stöder affärsstrategin – och är helst en integrerad del av den strategin.

Hur vi stöder kunderna i det aktuella affärssammanhanget:

  • Vi utvecklar en grundlig förståelse för din affärsstrategi, unika kapacitet och marknadsdynamik.
  • Intervjuer med funktionella ledare och ledare för affärsenheter för att förstå var de ser de största möjligheterna (och hindren) till värde från hållbarhetsrelaterade förändringar.
  • Formulera en tydlig affärsidé för hållbarhet i din organisation som återspeglar de konkreta och immateriella fördelarna med att driva en hållbarhetsagenda.

Att utveckla en förståelse för er hållbarhetsstrategi är nyckeln till att leverera en framgångsrik affärsidé som tjänar till att förbättra ert varumärkes rykte.

TA REDA PÅ MER OM VARUMÄRKESSTRATEGI OCH KOMMUNIKATION.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.