Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ledarskap, styrning och förändringshantering - Anthesis Sverige

Ledarskap, styrning och förändringshantering

Genomförande av strategiskt ledarskap och förändringsledning i en hållbarhetsstrategi

Genomförandet av en hållbarhetsstrategi kommer sannolikt inte att lyckas utan rätt ledarskap och styrningsstruktur för att ge en tydlig riktning, främja önskade beteenden och kulturella normer, driva ansvarstagande och anpassa prioriteringar och incitament.

Vi hjälper er att förstå ledande metoder och intressenternas förväntningar på företagsstyrning i samband med hållbarhet. Dessa kommer att ligga till grund för våra rekommendationer för en styrningsmetod som fungerar inom er kultur och befintliga struktur. Vi kommer att ge rekommendationer om ledningens deltagande och funktionell representation, hur rapporteringslinjer och ansvarsskyldighet går genom organisationen samt roller och ansvar.

När det gäller klimatförändringar och minskningar av koldioxidutsläpp under de kommande tio åren måste ledarskapet i organisationer vara dynamiskt, pragmatiskt och inställt på hållbarhet.

Våra tjänster för ledarskap, styrning och förändringsledning:

Utöver struktur och roller kan vi hjälpa er att definiera viktiga förutsättningar och aktiviteter för förändringshantering, bland annat:

  • System för mätning och hantering av data,
  • Koppling av hållbarhet till den strategiska planeringsprocessen,
  • Ledningens hållbarhetsinstrumentpaneler,
  • Resursbehov och anpassning av incitament, och
  • Utbildning, kommunikation och engagemang för de anställda.

Genom att genomföra förändringshantering kan vi hjälpa er att sticka ut bland era konkurrenter och att följa företagets bästa praxis.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA BENCHMARKING-TJÄNSTER FÖR KONKURRENTER OCH BÄSTA PRAXIS.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.