Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Outsourcing av EHS- och revisionstjänster - Anthesis Sverige

Outsourcing av EHS- och revisionstjänster

Erbjuder EHS-lösningar inom ett brett utbud av områden

I en värld med förändrad lagstiftning och ett ökat allmänt intresse för företagens sociala ansvar (CSR) blir det allt viktigare att förstå potentiella EHS-skulder och -risker. På Anthesis har vi en grundlig förståelse för EHS-agendor, policyer, bestämmelser och kulturella frågor. Vårt team kan leverera både lokala och globala program för att hjälpa er att förstå ert ansvar och kommunicera resultaten på ett tydligt, icke-tekniskt språk. Vi erbjuder skräddarsydda EHS-lösningar inom ett brett område av tjänster.

Vad som gör oss annorlunda

  • Vår EHS-kompetens, erfarenhet och kunskap i världsklass, uppbackad av över 450 kollegor och Anthesis Groups bredare kapacitet.
  • Vårt starka nätverk av underleverantörer och partners.
  • Globala team som möjliggör bästa praxis och stöd på plats där ni behöver det.
  • Alomfattande EHS-stöd, inklusive juridisk och kommersiell förståelse och tekniska lösningar.
  • Smidig leverans av skräddarsydda lösningar.

Tjänster avseende lag och regelefterlevnad

Vi levererar EHS-tjänster både globalt och lokalt, inklusive revisions- och säkerhetsprogram i linje med lagstiftning och företagspolicy. Vi gör också benchmarking mot branschens bästa praxis – och kan använda den information vi samlar in om EHS- och CSR-praxis för att bedöma leverantörers lämplighet.

Ledningssystem

Våra tjänster för ledningssystem går hand i hand med vårt fokus på efterlevnad av EHS-risker och levereras till företag inom många olika sektorer.

  • Utformning, genomförande och optimering av EHS- och energiledningssystem – ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 och Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).
  • Utbildning i ledningssystem och kapacitetsuppbyggnad.

Programvarulösningar

Vårt programvaruteam har stor erfarenhet av utformning och genomförande av EHS-system, drift av affärsprocesser och rådgivning. Vi erbjuder implementering av företagssystem för SAP EHSM och Oracle PG&C samt användning av våra egna verktyg som Anthesis Compliance Data Collection (ACDC) och Anthesis Compliance Suite (ACS).

TA REDA PÅ MER OM VÅR TEKNIK OCH VÅRA VERKTYG.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.