Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ekologi och ekosystem - Anthesis Sverige

Ekologi och ekosystem

Utveckling av strategier för att se till att ekologisk påverkan undviks eller minskas.

Ekologiska bedömningar syftar till att minska vår påverkan på naturmark och skyddade områden. I samband med infrastrukturutveckling krävs de ofta som en del av planprocessen och kan bidra med information inför ett köpbeslut.

Vårt ekologiteam har stor erfarenhet av att genomföra omfattande baslinjeundersökningar av biologisk mångfald och detaljerade ekologiska konsekvensbedömningar för att identifiera karaktären och omfattningen av dessa konsekvenser. Vi kan hjälpa er att utveckla strategier för begränsning och kompensation för att se till att ekologisk påverkan undviks eller minskas till acceptabla nivåer.

Anthesis förstår de frågor som är förknippade med utveckling i både gröna områden och gamla industriområden. Vårt team har genomfört ekologiska och tillhörande studier för mer än 140 projekt i över 25 länder.

Hur vi utvecklar strategier för ekosystem:

  • Genomförbarhetsstudier
  • Miljöekonomisk värdering av Ekosystemtjänster to one of the bullets
  • Grundläggande bedömningar av biologisk mångfald och ekologiska konsekvensbedömningar – genomförs i enlighet med lokal lagstiftning samt regionala och internationella miljöavtal.
  • Certifiering av gröna byggnader – vi kan hjälpa dig att förebygga negativa ekologiska effekter genom certifiering av gröna byggnader.
  • Planer för ekologisk förvaltning – vi kan utveckla omfattande åtgärds- och förvaltningsplaner för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och visa på miljöprestanda.
  • Övervakning och revision av lag och regelefterlevnad.
  • Planer för rehabilitering och sanering.
  • Utveckling av planer för flyttning och kompensation av skyddade arter.

Vårt team kan utveckla ekologiska konsekvensbedömningar i enlighet med Världsbankens standarder och Ekvatorprinciperna. Dessa kan enkelt integreras i miljökonsekvensbedömningar och sociala konsekvensbedömningar (ESIA).

TA REDA PÅ MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER FÖR MILJÖBEDÖMNINGAR.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.