Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kampanjer för att skapa medvetenhet och engagemang - Anthesis Sverige

Kampanjer för att skapa medvetenhet och engagemang 

Hantering av engagemangskampanjer från idé till utvärdering

Engagemangskampanjer är ett utmärkt verktyg för offentlig kommunikation för att belysa de förändringar som sker i städer och miljöer och för att främja beteendeförändringar bland medborgarna.

kampanj för engagemang

LV-Sinappsis är vårt exklusiva verktyg för planering, genomförande och effektiv hantering av engagemangs- och kommunikationskampanjer. Det kan användas för att planera en kampanj, delegera uppgifter till kampanjansvariga, samla in data samt visa och spåra resultat i realtid. Verktyget kan vara särskilt effektivt när det används i samband med engagemangskampanjer på publika platser. Framgången med denna applikation har framhävts i hanteringen av Barcelonas stadsfullmäktiges kampanj för förbättrad städning under de senaste tre åren.

Våra strategier för kampanjer för ökad medvetenhet och engagemang

Anthesis är experter på att genomföra engagemangskampanjer, vilket återspeglas i vårt arbete med stadsfullmäktige i bland annat Barcelona och Madrid. Vi erbjuder en omfattande och genomgående utformning av kampanjer genom att ta hand om allt från konceptualisering, genomförande, övervakning och till utvärdering.

  • Kampanjutformning – vi studerar och identifierar det lämpligaste innehållet att rikta sig till er målgrupp så att ni kan nå era mål. Detta inkluderar segmentering av målgruppen för att optimera resultaten av aktiviteterna.
  • Planering och genomförande – vi strukturerar resurser och tar hand om produktionen av det nödvändiga kommunikationsmaterialet. Vi hanterar och utbildar också, vid behov, de team av utbildare eller informatörer som ansvarar för att genomföra kampanjerna. Detta kan innebära planeringssessioner med hjälp av vår meetfulnessmetodik.
  • Kommunikation – vi skapar strategier för informationsspridning som kan anpassas till utvalda sociala nätverk och medier.
  • Dataanalys – vi analyserar den mest värdefulla informationen som erhålls från en kampanj.
  • Övervakning och utvärdering – vi mäter kontinuerligt åtgärdernas inverkan och utvärderar resultaten.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER FÖR ENGAGEMANGSKAMPANJER.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.