Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Energi och förnybara energikällor - Anthesis Sverige

Energi och förnybara energikällor    

Hjälper kunderna att få insikt om och att skapa strategier för energiförbrukning.

Det sätt på vilket städer och organisationer producerar, förbrukar och hanterar sin energi förändras snabbt, drivet av oro för volatila energipriser, klimatförändringar och tekniska framsteg.

Vi stöder kunder som vill minska sina koldioxidutsläpp i samband med energiförbrukning genom att utveckla kunskap och strategier som bygger på beprövade ramverk för att hjälpa dem att strukturera och kommunicera sina åtgärder.

green-design

Skapa kraftfulla ”dashboards” som visualiserar er energibaslinje och prestanda på verksamhets-, produkt- eller affärsenhetsnivå med hjälp av vårt partnerverktyg Footprinter.

Våra tjänster inom energi och förnybara energikällor:

  • Utvärdering av olika styrnings- och ledningssystem för att identifiera de som är mest anpassade till era strategiska mål.
  • Bedömningar av lönsamhet för lösningar med låga koldioxidutsläpp, t.ex. utformning och genomförande av solcellsanläggningar.
  • Analyser för att förstå luckor och hinder mellan det läge ni befinner er i och det ni behöver uppnå. Om en organisation till exempel antar Science Based Targets, bör man ta hänsyn till mognadsgraden när det gäller att genomföra system för förnybar energi, t.ex. energiköpsavtal (PPA), för att göra en fullständig bedömning av kostnaderna för genomförandet.
  • Stöd till intern kapacitetsutveckling för att bygga upp de system, strukturer och personalresurser som krävs. Detta kan omfatta en analys av brister i data och bedömning av datakvaliteten med hjälp av Footprinter, kartläggning av användarbehoven för att se till att data omvandlas till användbar och meningsfull information och identifiering av vilken plattform för energirapportering och övervakning som är bäst lämpad för att uppfylla era behov.

Anthesis utformar inte bara strategin, vi levererar den också. Våra konsulter, ingenjörer och projektledare tillhandahåller en uppsättning tjänster som kan tillhandahållas antingen som ett komplett paket från koncept till design och byggnation, eller som separata komponenter. Vi kombinerar stora mängder data med teknik och ekonomi för att leverera lösningar som är människocentrerade.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.