Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Begränsning av och anpassning till klimatförändringar - Anthesis Sverige

Planering för begränsning av och anpassning till klimatförändringar      

Planering tillsammans med städer och lokala myndigheter för att skapa en mer hållbar framtid.

Genom strategiutveckling och engagemang hjälper Anthesis städer, regioner och lokala myndigheter att effektivt arbeta mot en mer hållbar och motståndskraftig framtid.

Att gå från ”vad” till ”hur” kan ofta kännas överväldigande komplext, med många unika lokala och nationella faktorer som spelar in. Vår breda och djupa erfarenhet bidrar till att förenkla processen, ta fram nyckelprioriteringar och identifiera möjligheter. Det viktigaste av allt är att vi, med tanke på att så många regioner nu har börjat vidta radikala åtgärder, är stolta över att dela med oss av bästa praxis och koppla samman regioner med ömsesidiga möjligheter att lära av varandra.

SCATTER

SCATTER är ett verktyg för mätning och modellering av växthusgasutsläpp som byggts för att hjälpa lokala myndigheter i Storbritannien med deras planering av klimatåtgärder.

SCATTER gör det möjligt för lokala myndigheter och städer att standardisera sin rapportering av växthusgaser, anpassa sig till internationella ramar och definiera och bygga upp databasen för skapa utsläppsminskningar i linje med klimatavtalet från Paris.

SCATTER är gratis för alla lokala myndigheter i Storbritannien. Över 250 lokala och regionala myndigheter i Storbritannien har redan använt SCATTER, och det håller snabbt på att bli det mest populära verktyget för brittiska myndigheters modellering av växthusgaser.

Våra planeringstjänster för begränsning av klimatförändringar och anpassning till dessa

  • Nationella strategier för minskade koldioxidutsläpp – vi stöder genomförandet av olika begränsningsstrategier. Dessa omfattar begränsning i nationell skala (NAMAs), nationella förutspådda bidrag (INDC) och strategier för utveckling med låga utsläpp (LEDS).
  • Lokala klimathandlingsplaner – efter att ha beräknat de grundläggande utsläppen rapporterar vi om de praktiska åtgärder som lokala myndigheter kan vidta eller påverka för att minska utsläppen, uppnå ökad socioekonomisk motståndskraft och uppfylla sina nettonollmål.
  • Intressentengagemang – vi utformar ramar för engagemang och främjar forum för engagemang för att den regionala myndigheten ska kunna engagera sig med interna och externa intressenter och därigenom vidta mer ambitiösa, samordnade åtgärder mot klimatförändringarna.
  • Utformning av energipolitik och energistrategier – Efter sektorspecifik analys hjälper vi lokala myndigheter att prioritera strategier och åtgärder för att anpassa en regions energistrategi till deras ambitioner om låga koldioxidutsläpp.

Anthesis stöder också organisationer med att bygga upp den databas som krävs för planering av klimatåtgärder.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.