Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Bedömningar av miljödiligence - Anthesis Sverige

Bedömningar av miljödiligence

Due diligence för både säljare och köpare

I en alltmer komplex och reglerad värld, där hållbarhetsfrågorna innebär både risker och möjligheter, behöver miljöprövningar en affärsspecifik strategi som tar upp både konventionell efterlevnad och gamla åtaganden, samt hållbarhetsprestanda och beredskap för framtiden.

Vi levererar fullständiga due diligence-bedömningar för både säljare och köpare. Vårt erbjudande sträcker sig från “traditionella” miljö-, hälso- och säkerhetsrisker (EHS), t.ex. förorenad mark, till hela spektrumet av miljö-, social- och styrningsfrågor (ESG).

Vad är due dilligence på miljöområdet?

Miljö due diligence är en formell process där man bedömer om det finns faktiska eller potentiella miljörisker och miljöansvar, t.ex. från förorenad mark, på en plats eller i ett företag. Miljö due diligence utvidgas alltmer och omfattar även frågor som hållbarhetsprestanda.

Våra Due Diligence-bedömningar omfattar följande:

  • Snabbare och mer omfattande ESG-screeningbedömningar i den tidiga fasen, med hjälp av vår omfattande erfarenhet och vår programvarulösning RiskHorizon.
  • Granskningar av datarum och skrivbordsbaserade frågeformulär till fullständiga EHS-revisioner och utredningar på plats.
  • Användning av bedömningsverktyg vid behov, t.ex. RepRisk, Sustainanalytics, CSR Hub, CDP och DJSI.
  • Identifiering av områden med möjligheter, bedömning av deras genomförbarhet, kostnader och återbetalningstid.
  • Användning av Tableau för att förbättra datavisualiseringen.
  • Fastställande av nyckeltal och mål efter förvärvet samt minskning av risker.

Efter våra due diligence-bedömningar hjälper vi städer och myndigheter att utarbeta en strategi för sin klimatförändringsplan.

TA REDA PÅ MER OM VÅRA LÖSNINGAR FÖR PLANERING AV KLIMATANPASSNINGAR.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra från dig

Anthesis har kontor i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland, Sverige, Spanien, Portugal, Andorra, Finland, Nederländerna, Belgien, Colombia, Brasilien, Sydafrika, Kina, Filippinerna och Mellanöstern.